Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publikácia

Druhá správa o pokroku členských štátov pri vykonávaní súboru nástrojov EÚ pre kybernetickú bezpečnosť 5G

Správa poskytuje aktualizovaný prehľad o súčasnom stave vykonávania súboru nástrojov členskými štátmi. Obsahuje aj odporúčania.

evocation of 5G security

© peshkov - iStock Getty Images Plus

Správu vypracovali a schválili orgány členských štátov (skupina pre spoluprácu NIS) s podporou Komisie a Agentúry EÚ pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA). 

Správa sa týka vykonávania strategických a technických opatrení súboru nástrojov EÚ. Strategické opatrenia zahŕňajú opatrenia týkajúce sa zvýšených regulačných právomocí orgánov na kontrolu obstarávania a zavádzania sietí, osobitné opatrenia na riešenie rizík súvisiacich s netechnickými zraniteľnými miestami, ako aj možné iniciatívy na podporu udržateľného a rôznorodého dodávateľského a hodnotového reťazca 5G s cieľom zabrániť systémovým a dlhodobým rizikám závislosti. Technické opatrenia zahŕňajú opatrenia na posilnenie bezpečnosti sietí a zariadení 5G riešením rizík vyplývajúcich z technológií, procesov, ľudských a fyzických faktorov. V správe sa uvádza aj prehľad prebiehajúcich oblastí činnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti 5G na úrovni EÚ.

Stiahnuté

Second report on Member States’ progress in implementing the EU Toolbox on 5G Cybersecurity
Stiahnuť