Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Offentliggørelse

Grønt lys for IRIS²: satellitbaseret bredbånd til landdistrikter og fjerntliggende områder

EU-Rådet vedtog IRIS² (Infrastruktur for Modstandsdygtighed, Interkonnektivitet og Satellitsikkerhed) den 7. marts 2023 og gav det endelige grønt lys for EU's nye satellitkonstellation.

Sentinel-1B-elevatorer uden for Kourou

IRIS² vil være et multikredsløbssystem bestående af hundredvis af satellitter, der leverer sikker statslig kommunikation (GOVCOM) og kommercielle bredbåndstjenester. Satellitsystemet vil begynde at levere tjenester i 2024 og fungere med fuld kapacitet senest i 2027.

Europa-Parlamentet vedtog den 14. februar 2023 sin betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af EU-programmet for sikker konnektivitet (IRIS²) for perioden 2023-2027 med overvældende flertal.

Satellitbaseret bredbånd til landdistrikter og fjerntliggende områder

IRIS²-programmet vil give adgang til højhastighedsbredbånd, som kan bidrage til at fjerne døde kommunikationszoner i fjerntliggende områder. Den vil dække hele EU, herunder regionerne i den yderste periferi.

EU's ambitiøse rumbaserede sikre kommunikationssystem vil gøre det muligt for den private sektor at levere kommercielle tjenester. Adgang til avancerede, pålidelige og hurtige bredbåndsforbindelser til borgere og virksomheder i hele Europa, herunder landdistrikter, vil øge samhørigheden på tværs af medlemsstaterne. Bredbåndsforbindelser er afgørende for en bæredygtig udvikling i Europa, navnlig i landdistrikter og fjerntliggende områder, og har en direkte indvirkning på EU-borgernes livskvalitet og på jobmulighederne.

Programmets samlede omkostninger anslås til 6 mia. EUR. Unionens bidrag fra 2022 til 2027 er på 2.4 mia. EUR. Finansieringen vil komme fra forskellige kilder i den offentlige sektor (EU-budgettet, EU-landene og Den Europæiske Rumorganisation (ESA)) og fra investeringer fra den private sektor.

IRIS² er et af redskaberne til at gennemføre EU's rumstrategi for sikkerhed og forsvar. Se hele pressemeddelelsen samt spørgsmål og svar om tilstandsoplysninger om strategien.