Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikacija

Zeleno svjetlo za IRIS²: satelitski širokopojasni pristup za ruralna i udaljena područja

Vijeće EU-a usvojilo je 7. ožujka 2023. (Infrastruktura za otpornost, međusobnu povezanost i sigurnost putem satelita) IRIS² i dalo konačno zeleno svjetlo za novu satelitsku konstelaciju EU-a.

Sentinel-1B izlazi iz Kouroua

IRIS² će biti višeorbitalni sustav stotina satelita koji pruža sigurnu državnu komunikaciju (GOVCOM) i komercijalne širokopojasne ponude. Satelitski sustav počet će pružati usluge 2024. i raditi punim kapacitetom do 2027.

Europski parlament velikom je većinom 14. veljače 2023. donio izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Programa Unije za sigurnu povezivost (IRIS²) za razdoblje 2023. 2027.

Satelitski širokopojasni pristup za ruralna i udaljena područja

Programom IRIS² omogućit će se pristup brzom širokopojasnom internetu koji može pomoći u uklanjanju mrtvih komunikacijskih zona u udaljenim područjima. Obuhvaćat će cijeli EU, uključujući najudaljenije regije.

Ambiciozan sigurni svemirski komunikacijski sustav EU-a omogućit će privatnom sektoru pružanje komercijalnih usluga. Pristup naprednim, pouzdanim i brzim širokopojasnim vezama za građane i poduzeća diljem Europe, uključujući ruralna područja, povećat će koheziju u svim državama članicama. Širokopojasna povezivost ključna je za održivi razvoj u Europi, posebno u ruralnim i udaljenim područjima, te izravno utječe na kvalitetu života građana EU-a, kao i na mogućnosti zapošljavanja.

Ukupni trošak programa procjenjuje se na 6 milijardi EUR. Doprinos Unije od 2022. do 2027. iznosi 2,4 milijarde EUR. Financirat će se iz različitih izvora javnog sektora (proračun EU-a, doprinosi država članica, doprinosi Europske svemirske agencije) i ulaganja privatnog sektora.

IRIS² jedan je od alata za provedbu Svemirske strategije EU-a za sigurnost i obranu. Pogledajte cijelo puštanje tiska te pitanja i odgovore kako biste saznali pojedinosti o načinu rada u vezi sa strategijom.