Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publicație

Undă verde pentru IRIS²: bandă largă prin satelit pentru zonele rurale și îndepărtate

Consiliul UE a adoptat IRIS² (Infrastructura pentru reziliență, interconectare și securitate prin satelit) la 7 martie 2023 și a dat undă verde pentru noua constelație de sateliți a UE.

Ascensoarele Sentinel-1B de la Kourou

IRIS² va fi un sistem multiorbital de sute de sateliți, care va furniza comunicații guvernamentale securizate (GOVCOM), precum și oferte comerciale în bandă largă. Sistemul prin satelit va începe să furnizeze servicii în 2024 și va funcționa la capacitate maximă până în 2027.

La 14 februarie 2023, Parlamentul European a adoptat cu o majoritate covârșitoare raportul său referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului Uniunii privind conectivitatea securizată (IRIS²) pentru perioada 2023-2027.

Bandă largă prin satelit pentru zonele rurale și îndepărtate

Programul IRIS² va oferi acces la bandă largă de mare viteză care poate contribui la eliminarea zonelor moarte de comunicații din zonele îndepărtate. Acesta va acoperi întreaga UE, inclusiv regiunile ultraperiferice.

Ambițiosul sistem de comunicații securizate spațiale al UE va permite furnizarea de servicii comerciale de către sectorul privat. Accesul la conexiuni în bandă largă avansate, fiabile și rapide pentru cetățenii și întreprinderile din întreaga Europă, inclusiv din zonele rurale, va spori coeziunea între statele membre. Conectivitatea în bandă largă este vitală pentru dezvoltarea durabilă în Europa, în special în zonele rurale și îndepărtate, și are un impact direct asupra calității vieții cetățenilor UE, precum și asupra oportunităților de angajare.

Costul total al programului este estimat la 6 miliarde EUR. Contribuția Uniunii din 2022 până în 2027 este de 2.4 miliarde EUR. Finanțarea va proveni din diferite surse ale sectorului public [bugetul UE, statele membre, contribuțiile Agenției Spațiale Europene (ESA)] și din investiții din sectorul privat.

IRIS² este unul dintre instrumentele de punere în aplicare a Strategiei spațiale a UE pentru securitate și apărare. Consultați comunicatul de presă complet, precum și întrebările și răspunsurile pentru detalii privind modul de utilizare a strategiei.