Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Forskning og udvikling inden for IKT i indekset for den digitale økonomi og det digitale samfund

Kommissionen følger opdateringer i IKT-sektoren, herunder inden for forskning og udvikling, som bidrager væsentligt til EU's økonomi.

    ""

© metamorworks - iStock Getty Images Plus

Europa-Kommissionen har siden 2014 overvåget medlemsstaternes digitale fremskridt gennem indekset for den digitale økonomi og det digitale samfund (DESI). Fra 2023 og i overensstemmelse med det politiske program for det digitale årti 2030 er DESI nu integreret i rapporten om status over det digitale årti og anvendes til at overvåge fremskridtene hen imod de digitale mål. 

Indeks for den digitale økonomi og det digitale samfund 2021 — IKT-forskning og -udvikling

  • Desi — EU's IKT-sektor og dens F & U-præstation 2021 (pdf)
  • Desi — Forskning og innovation: IKT-projekter i Horisont 2020 (pdf)

Arkiver dokumenter

Dokumenter 2020

  • Desi 2020 — EU's IKT-sektor og dens F & U-resultater (pdf)
  • Desi 2020 — F & U: IKT-projekter i Horisont 2020 (pdf)

Dokumenter 2019

Arkiver dokumenter

Dokumenter 2018

Dokumenter 2017

Dokumenter 2016

Dokumenter 2015

Dokumenter 2014

Seneste nyt

DIGIBYTE |
Commission publishes analysis on macro-economic potential of digital transformation by independent consultant

The Commission is publishing a report done by their independent consultant on the macro-economic potential of the digital transformation of the European economy. The paper looks into the challenges that the EU faces, including the COVID-19 implications, and the ways to address them to achieve the aims set out in the strategy on Shaping Europe’s Digital Future.

Se også

Det store billede

Indekset for den digitale økonomi og det digitale samfund (DESI)

Fra 2014 til 2022 opsummerede indekset for den digitale økonomi og det digitale samfund (DESI) indikatorerne for Europas digitale resultater og sporede EU-landenes fremskridt.

Se også

Landenes resultater inden for digitalisering

Landerapporterne om det digitale årti for 2023 skitserer, hvordan hver medlemsstat gør med hensyn til kardinalpointene for det digitale årti: Digitale færdigheder, digitale infrastrukturer, digitalisering af virksomheder og digitalisering af offentlige tjenester.