Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Forskning och utveckling inom IKT i indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle

Kommissionen följer uppdateringar inom IKT-sektorn, bland annat inom forskning och utveckling, vilket i hög grad bidrar till EU:s ekonomi.

    ””

© metamorworks - iStock Getty Images Plus

Europeiska kommissionen har övervakat medlemsstaternas digitala framsteg genom rapporter från indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle (Desi) sedan 2014. Från och med 2023, och i linje med det politiska programmet för det digitala decenniet 2030, är Desi nu integrerat i rapporten om det digitala decenniet och används för att övervaka framstegen mot de digitala målen. 

Index för digital ekonomi och digitalt samhälle 2021 – Forskning och utveckling IKT

  • Desi – EU:s IKT-sektor och dess FoU-resultat 2021 (pdf)
  • Desi – Forskning och innovation: IKT-projekt inom Horisont 2020 (pdf)

Arkivdokument

Dokument 2020

  • Desi 2020 – EU:s IKT-sektor och dess FoU-resultat (pdf)
  • Desi 2020 – FoU: IKT-projekt inom Horisont 2020 (pdf)

Dokument 2019

Arkivdokument

Dokument 2018

Handlingar 2017

Dokument 2016

Dokument 2015

Dokument 2014

Senaste nytt

PRESS RELEASE |
Index för digital ekonomi och digitalt samhälle 2021

Kommissionen offentliggjorde resultaten från 2021 års index för digital ekonomi och digitalt samhälle (Desi), som följer de digitala framsteg som gjorts i EU:s medlemsstater på viktiga områden.

DIGIBYTE |
Commission publishes analysis on macro-economic potential of digital transformation by independent consultant

The Commission is publishing a report done by their independent consultant on the macro-economic potential of the digital transformation of the European economy. The paper looks into the challenges that the EU faces, including the COVID-19 implications, and the ways to address them to achieve the aims set out in the strategy on Shaping Europe’s Digital Future.

Läs mer

Översikt

Indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle (DESI)

Mellan 2014 och 2022 sammanfattade indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle (Desi) indikatorer på Europas digitala resultat och följde EU-ländernas framsteg.

Se också

Länders resultat i digitaliseringen

I landsrapporterna för det digitala decenniet för 2023 beskrivs hur varje medlemsstat gör när det gäller kardinalpunkterna för det digitala decenniet: Digital kompetens, digital infrastruktur, digitalisering av företag och digitalisering av offentliga tjänster.