Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Cercetarea și dezvoltarea în domeniul TIC în indicele economiei și societății digitale

Comisia urmărește actualizările din sectorul TIC, inclusiv în domeniul cercetării și dezvoltării, care contribuie în mod semnificativ la economia UE.

    „”

© metamorworks - iStock Getty Images Plus

Raportul privind indicele economiei și societății digitale 2021 – Cercetare și dezvoltare TIC

  • DESI – Sectorul TIC din UE și performanța sa în materie de cercetare și dezvoltare în 2021 (PDF)
  • DESI – Cercetare și inovare: Proiecte TIC în cadrul programului Orizont 2020 (PDF)

Arhivare documente

Documente 2020

  • DESI 2020 – Sectorul TIC din UE și performanțele sale în materie de cercetare și dezvoltare (PDF)
  • DESI 2020 – C & D: Proiecte TIC în cadrul programului Orizont 2020 (PDF)

Documente 2019

Arhivare documente

Documente 2018

Documente 2017

Documente 2016

Documente 2015

Documente 2014

Cele mai recente știri

PRESS RELEASE |
Indicele economiei și societății digitale 2021

Comisia a publicat rezultatele indicelui economiei și societății digitale (DESI) pentru 2021, care urmărește progresele digitale înregistrate în statele membre ale UE în domenii-cheie.

DIGIBYTE |
Commission publishes analysis on macro-economic potential of digital transformation by independent consultant

The Commission is publishing a report done by their independent consultant on the macro-economic potential of the digital transformation of the European economy. The paper looks into the challenges that the EU faces, including the COVID-19 implications, and the ways to address them to achieve the aims set out in the strategy on Shaping Europe’s Digital Future.

Conținut asociat

Imaginea de ansamblu

Indicele economiei și societății digitale (DESI)

Indicele economiei și societății digitale (DESI) sintetizează indicatorii privind performanța digitală a Europei și urmărește progresele înregistrate de țările UE.

Citiți și