Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Cercetare și dezvoltare în domeniul TIC în indicele economiei și societății digitale

Comisia urmărește actualizările din sectorul TIC, inclusiv în domeniul cercetării și dezvoltării, care contribuie în mod semnificativ la economia UE.

    „”

© metamorworks - iStock Getty Images Plus

Începând din 2014, Comisia Europeană monitorizează progresele înregistrate de statele membre în domeniul digital prin intermediul rapoartelor privind indicele economiei și societății digitale (DESI). Începând din 2023 și în conformitate cu programul de politică privind deceniul digital pentru 2030, DESI este acum integrat în raportul privind situația deceniului digital și utilizat pentru a monitoriza progresele înregistrate în direcția atingerii obiectivelor digitale. 

Raportul privind indicele economiei și societății digitale 2021 – Cercetare și dezvoltare TIC

  • DESI – Sectorul TIC al UE și performanța sa în materie de C & D 2021 (pdf)
  • DESI – Cercetare și inovare: Proiecte TIC în cadrul programului Orizont 2020 (pdf)

Documente de arhivă

Documente 2020

  • DESI 2020 – Sectorul TIC al UE și performanța sa în materie de cercetare și dezvoltare (pdf)
  • Desi 2020 – C&D: Proiecte TIC în cadrul programului Orizont 2020 (pdf)

Documente 2019

Documente de arhivă

Documente 2018

Documente 2017

Documente 2016

Documente 2015

Documente 2014

Ultimele știri

PRESS RELEASE |
Indicele economiei și societății digitale 2021

Comisia a publicat rezultatele indicelui economiei și societății digitale (DESI) pentru 2021, care urmărește progresele digitale înregistrate în statele membre ale UE în domenii-cheie.

DIGIBYTE |
Commission publishes analysis on macro-economic potential of digital transformation by independent consultant

The Commission is publishing a report done by their independent consultant on the macro-economic potential of the digital transformation of the European economy. The paper looks into the challenges that the EU faces, including the COVID-19 implications, and the ways to address them to achieve the aims set out in the strategy on Shaping Europe’s Digital Future.

Conținut asociat

Imaginea de ansamblu

Indicele economiei și societății digitale (DESI)

În perioada 2014-2022, indicele economiei și societății digitale (DESI) a rezumat indicatorii privind performanța digitală a Europei și a urmărit progresele înregistrate de țările UE.

Citiți și

Performanța țărilor în materie de digitalizare

Rapoartele de țară privind deceniul digital din 2023 prezintă modul în care acționează fiecare stat membru în ceea ce privește punctele cardinale ale deceniului digital: Competențe digitale, infrastructuri digitale, digitalizarea întreprinderilor și digitalizarea serviciilor...