Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Výskum a vývoj v oblasti IKT v indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti

Komisia sleduje aktuálne informácie v odvetví IKT vrátane výskumu a vývoja, ktoré významne prispievajú k hospodárstvu EÚ.

    ‚‘

© metamorworks - iStock Getty Images Plus

Správa o indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti 2021 – Výskum a vývoj IKT

  • DESI – Sektor IKT EÚ a jeho výkonnosť v oblasti výskumu a vývoja v roku 2021 (pdf)
  • DESI – Výskum a inovácie: Projekty IKT v rámci programu Horizont 2020 (pdf)

Archívne dokumenty

Dokumenty 2020

  • DESI 2020 – Sektor IKT EÚ a jeho výkonnosť v oblasti výskumu a vývoja (pdf)
  • DESI 2020 – výskum a vývoj: Projekty IKT v rámci programu Horizont 2020 (pdf)

Dokumenty 2019

Archívne dokumenty

Dokumenty 2018

Dokumenty 2017

Dokumenty 2016

Dokumenty 2015

Dokumenty 2014

Najnovšie správy

PRESS RELEASE |
Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti 2021

Komisia uverejnila výsledky indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) za rok 2021, ktorý sleduje digitálny pokrok dosiahnutý v členských štátoch EÚ v kľúčových oblastiach.

DIGIBYTE |
Commission publishes analysis on macro-economic potential of digital transformation by independent consultant

The Commission is publishing a report done by their independent consultant on the macro-economic potential of the digital transformation of the European economy. The paper looks into the challenges that the EU faces, including the COVID-19 implications, and the ways to address them to achieve the aims set out in the strategy on Shaping Europe’s Digital Future.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI)

Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) sumarizuje ukazovatele digitálnej výkonnosti Európy a sleduje pokrok krajín EÚ.

Pozri aj