Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Indekset for den digitale økonomi og det digitale samfund (DESI)

Indekset for den digitale økonomi og det digitale samfund (DESI) opsummerer indikatorerne for Europas digitale resultater og følger EU-landenes fremskridt.

  graf over rapportens vigtigste resultater

Europa-Kommissionen har siden 2014 overvåget medlemsstaternes digitale fremskridt gennem indekset for den digitale økonomi og det digitale samfund (DESI). Hvert år omfatter DESI landeprofiler, der støtter medlemsstaterne i at identificere områder, der kræver en prioriteret indsats, samt tematiske kapitler, der tilbyder en analyse på europæisk plan på tværs af centrale digitale områder, hvilket er afgørende for at understøtte politiske beslutninger.

DESI 2022-rapporterne er hovedsagelig baseret på 2021-data og sporer de fremskridt, der er gjort i EU's medlemsstater på det digitale område. Under covid-19-pandemien har medlemsstaterne gjort fremskridt i deres digitaliseringsbestræbelser, men kæmper stadig for at lukke hullerne i digitale færdigheder, den digitale omstilling af SMV'er og udrulningen af avancerede 5G-net.

EU har lagt betydelige ressourcer på bordet til støtte for den digitale omstilling. 127 mia. EUR er afsat til digitale reformer og investeringer i de nationale genopretnings- og resiliensplaner. Dette er en enestående mulighed for at fremskynde digitaliseringen, øge Unionens modstandsdygtighed og mindske den eksterne afhængighed med både reformer og investeringer. Medlemsstaterne afsatte i gennemsnit 26 % af deres genopretnings- og resiliensfacilitetstildeling til den digitale omstilling over den obligatoriske tærskel på 20 %. Medlemsstater, der har valgt at investere mere end 30 % af deres tildeling til digitale genopretnings- og resiliensfaciliteten, er Østrig, Tyskland, Luxembourg, Irland og Litauen.

DESI 2022

Figur med angivelse af landenes resultater i DESI: Danmark, Finland og Holland er førende inden for digital performance  

Download European Analysis 2022 (.pdf) 

Download metode DESI 2022 (.pdf) 

Se landerapporter 

Hoteller i nærheden af Desi Key Areas

 1. Menneskelig kapital
 2. Konnektivitet
 3. Integration af digital teknologi
 4. Digitale offentlige tjenester 

Kvinder i digital (WiD) resultattavle

WiD-resultattavlen er en af de foranstaltninger, der er iværksat for at vurdere kvinders inklusion i digitale job, karrierer og iværksætteri. Resultattavlen vurderer medlemsstaternes resultater inden for internetbrug, internetbrugerfærdigheder samt specialiserede færdigheder og beskæftigelse baseret på 12 indikatorer.

Download WiD Country Profiles 2022 (.pdf) 

Download metode WiD 2022 (.pdf) 

Udforsk data

   

  Feedback

  Vi glæder os over din feedback på Digital Economy and Society Index. 

  Se også

  Det store billede

  Europe's Digital Decade

  The EU will pursue a human-centric, sustainable vision for digital society throughout the digital decade to empower citizens and businesses.

  Grav dybere

  Se også

  DigitalEU-ambassadører

  DigitalEU-ambassadørerne samler journalister, redaktører og influencers, der er aktive inden for digitale og teknologiske emner.