Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Indekset for den digitale økonomi og det digitale samfund (DESI)

Fra 2014 til 2022 opsummerede indekset for den digitale økonomi og det digitale samfund (DESI) indikatorerne for Europas digitale resultater og sporede EU-landenes fremskridt.

    DESI's logo

Europa-Kommissionen har siden 2014 overvåget medlemsstaternes digitale fremskridt gennem indekset for den digitale økonomi og det digitale samfund (DESI). Fra 2023 og i overensstemmelse med det politiske program for det digitale årti 2030 er DESI nu integreret i rapporten om status over det digitale årti og anvendes til at overvåge fremskridtene hen imod de digitale mål. 

DESI 2022

DESI 2022-rapporterne er hovedsagelig baseret på data fra 2021 og følger de fremskridt, der er gjort i EU's medlemsstater på det digitale område. Under covid-19-pandemien har medlemsstaterne gjort fremskridt i deres digitaliseringsbestræbelser, men har stadig svært ved at lukke hullerne i digitale færdigheder, den digitale omstilling af SMV'er og udrulningen af avancerede 5G-net.

EU har afsat betydelige ressourcer til at støtte den digitale omstilling. 127 mia. EUR er afsat til digitale reformer og investeringer i de nationale genopretnings- og resiliensplaner. Dette er en hidtil uset mulighed for at fremskynde digitaliseringen, øge Unionens modstandsdygtighed og mindske afhængigheden over for udlandet med både reformer og investeringer. Medlemsstaterne afsatte gennemsnitligt 26 % af deres genopretnings- og resiliensfacilitetstildeling til den digitale omstilling, hvilket ligger over den obligatoriske tærskel på 20 %. Medlemsstater, der har valgt at investere mere end 30 % af deres genopretnings- og resiliensfacilitetens tildeling til digital teknologi, er Østrig, Tyskland, Luxembourg, Irland og Litauen.

Graf for landepræstationer i DESI: Danmark, Finland og Holland er førende inden for digital performance
 

Download European Analysis 2022 (.pdf) 

Download metode DESI 2022 (.pdf) 

Se landerapporter 

Resultattavlen for kvinder i digital (WiD)

Resultattavlen for WiD er en af de foranstaltninger, der er iværksat for at vurdere kvinders inklusion i digitale job, karrierer og iværksætteri. Resultattavlen vurderer medlemsstaternes resultater inden for internetbrug, internetbrugeres færdigheder samt specialiserede færdigheder og beskæftigelse baseret på 12 indikatorer.

Download WiD-landeprofiler 2022 (.pdf) 

Download metode WiD 2022 (.pdf) 

 

Se også

Det store billede

Europas digitale årti

EU forfølger en menneskecentreret og bæredygtig vision for det digitale samfund i hele det digitale årti for at styrke borgerne og virksomhederne.

Grav dybere

Landenes resultater inden for digitalisering

Landerapporterne om det digitale årti for 2023 skitserer, hvordan hver medlemsstat gør med hensyn til kardinalpointene for det digitale årti: Digitale færdigheder, digitale infrastrukturer, digitalisering af virksomheder og digitalisering af offentlige tjenester.

Se også

DigitalEU-ambassadører

DigitalEU-ambassadørerne samler journalister, redaktører og influencere, der er aktive inden for digitale & -teknologiske emner.