Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for proposals | Väljaanne

Täiustatud riiklike QCI-süsteemide ja -võrkude kasutuselevõtt

Konkursikutse: Täiustatud riiklike QCI-süsteemide ja võrgu kasutuselevõtt programmi „Digitaalne Euroopa“ (DIGITAL) raames.

Konkursikutse

See projektikonkurss on nüüd lõppenud. Palun vaadake lühiteavet konkursikutse tulemuste kohta.

Related content