Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Väljaanne

5G arukate kogukondade jaoks: Järgmise Euroopa ühendamise rahastu digitaalse projektikonkursi kujundamine

Euroopa ühendamise rahastu digitaalvaldkonna 5G kogukonnad kogusid tagasisidet järgmise taotlusprotsessi sujuvamaks muutmiseks.

Interaktiivne sessioon CEF Digital – 5G kogukonnad: 31. mail toimunud järgmise projektikonkursi kujundamisel küsiti tagasisidet ja soovitusi pädevatelt lairibaametitelt ja teistelt sidusrühmadelt, kes olid kaasatud Euroopa ühendamise rahastu esimese digitaalse projektikonkursi taotlusprotsessi, mis lõppes 20. aprillil.

Saadud üldine ja üksikasjalik tagasiside on aluseks komisjoni lähenemisviisile järgmise projektikonkursi kavandamisel. Sidusrühmad olid eriti huvitatud suuremast selgusest kogu taotlusprotsessi vältel alates ajakohastamisest kuni ajakava muutmiseni kuni selgema teabeni hallide alade kohta, näiteks võimalus saada tagasiulatuvat toetust.

Selleks et suurendada taotlusmenetlusi lõpule viivate sidusrühmade arvu, esitati protsessi iga etapi parandamiseks järgmised soovitused:

– Taotlemisprotsess: avalike teenuste või üldist majandushuvi pakkuvate teenuste taotlemiselihtsustamine

– Taotluse lehekülg: suurem struktuur ja korraldus: taotlustel peaksid olema erinevad üleslaadimistsoonid kõigi nõutavate/vajalike dokumentide jaoks partneri kohta.

– Vormid: esitage iga projektikonkursi jaoks kohandatud vormid

– Turvalisuse tagatis: suurem selgus

Kui soovite arutelu üksikasjalikult jälgida, tutvuge allpool salvestatud seansi ja esitluse slaididega.