Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Publikācija

5G viedajām kopienām: Nākamā EISI digitālā uzaicinājuma veidošana

CEF Digital-5G kopienu sesijā tika apkopotas atsauksmes, lai racionalizētu nākamo pieteikšanās procesu.

Interaktīvā sesija “EISI Digitalizācija — 5G kopienas”: Veidojot nākamo uzaicinājumu, kas notika 31. maijā, tika meklētas atsauksmes un ieteikumi no Platjoslas kompetences birojiem (BCO) un citām ieinteresētajām personām, kas iesaistītas pieteikšanās procesā pirmajam EISI digitālajam uzaicinājumam, kurš beidzās 20. aprīlī.

Saņemtās gan vispārīgās, gan detalizētās atsauksmes sniegs informāciju par Komisijas pieeju nākamā uzaicinājuma plānošanai. Ieinteresētās personas īpaši interesējās par lielāku skaidrību visā pieteikumu iesniegšanas procesā, sākot no atjauninājumiem līdz termiņa maiņai, līdz skaidrākai informācijai par pelēkajām zonām, piemēram, iespējām saņemt dotāciju ar atpakaļejošu spēku.

Lai maksimāli palielinātu to ieinteresēto personu skaitu, kuras pabeidz pieteikšanās procedūras, tika izstrādāti šādi ieteikumi, lai uzlabotu katru procesa posmu:

- Pieteikšanās process: vienkāršota piemērošana sabiedriskajiem pakalpojumiem vai vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumiem

Pieteikuma lapa: lielāka struktūra un organizācija: pieteikumiem jābūt atšķirīgām augšupielādes zonām attiecībā uz visiem nepieciešamajiem/nepieciešamajiem dokumentiem katram partnerim

Veidnes: nodrošināt katram uzaicinājumam pielāgotas veidnes

Drošības garantija: lielāka skaidrība

Ja vēlaties detalizēti sekot līdzi diskusijai, iepazīstieties ar zemāk ierakstīto sesiju un prezentācijas slaidiem.