Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Video | Väljaanne

Euroopa ühendamise rahastu digitaalvaldkond edendab investeeringuid lairibaühendusse Euroopas

Selles videos selgitab sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraadi peadirektor Roberto Viola Euroopa ühendamise rahastu digitaalprogrammi rolli oluliste lairibainvesteeringute edendamisel Euroopas.

Pealkiri lairiba optiliste kiudude digitaalse illustratsiooni kohta: „Euroopa ühendamise rahastu digitaalvaldkond edendab investeeringuid lairibaühendusse Euroopas“

Sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraadi ühenduvuse direktor Rita Wezenbeek rõhutab oma erilist toetust 5G-kogukondadele, 5G-võrkudele transpordikoridorides ja digitaalsetele globaalväravatele. Sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraadi tulevikuvõrkude direktor Pearse O’Donohue võtab teadmiseks 5G-koridoride rakendused ja keskkonnakasu. Ta rõhutab 5G tähtsust laiema innovatsiooni ja uute tehnoloogiate võimaldamisel.

Pr Wezenbeek rõhutab lisaks, et kogukonnad ja avaliku sektori asutused peaksid olema 5G kasutuselevõtu esirinnas, tuues näiteks kogukondade tervishoiuteenustesse ja haridusse olulisi uuendusi. Ta selgitab, et globaalne digivärav, mis saavutatakse merealuste kaablite ja satelliitide kaudu, tagab, et isegi kaugemates piirkondades jõutakse kiire ühenduvusega kodanikeni.

Lisateave selle kohta, kuidas Euroopa ühendamise rahastu Digital toetab ja hoogustab aastatel 2021–2027 nii avaliku kui ka erasektori investeeringuid digitaalse ühenduvuse taristutesse, leiate digistrateegia veebisaidilt.

Seda intervjuud filmiti osana Euroopa pädevate lairibaühenduse asutuste võrgustikutööst, mille eesmärk on suurendada teadlikkust ELi toetusest kiirele lairibaühenduse kasutuselevõtule ja jagada häid tavasid lairibaprojektide valdkonnas. Rohkem intervjuusid BCO võrgustiku YouTube’i mängunimekirjast ning rohkem lairibaühenduse häid tavasid, uudiseid ja ressursse BCO võrgustiku raamatukogus.

Lisateave

Contributor

Euroopa pädevate lairibaühenduse asutuste võrgustiku toetusvahend