Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Factsheet / infographic | Väljaanne

Teabeleht digiõiguste ja -põhimõtete kohta

Laadige alla teabeleht digiõiguste ja -põhimõtete kohta.

Digiõiguste ja -põhimõtete deklaratsioon suunab digiüleminekut, kujundades seda ELi väärtustest lähtudes. Samuti tagab see inimestele võimaluse kasutada digikümnendiga kaasnevaid võimalusi.  

Euroopa Parlamendi, komisjoni ja nõukogu eesistuja allkirjastasid deklaratsiooni 2022. aasta detsembris, kajastades ühist poliitilist pühendumust nendele õigustele ja põhimõtetele.

Sellel teabelehel antakse lühiülevaade digiõigustest ja -põhimõtetest ning antakse ülevaade kuuest peatükist, millel need põhinevad, ning esitatakse peamised statistilised andmed ja ajakava. 

Laadige teabeleht alla inglise keeles (.pdf)

Järgnevad tõlked.

Allalaadimiseks

BG Цифровите права и принципи
Laadi alla 
CS Digitální práva a zásady
Laadi alla 
DA Digitale rettigheder og principper
Laadi alla 
DE Digitale Rechte und Grundsätze
Laadi alla 
EL ψηφιακά δικαιώματα και οι ψηφιακές αρχές
Laadi alla 
EN Digital Rights and Principles
Laadi alla 
ES Derechos y principios digitales
Laadi alla 
ET Digiõigused ja -põhimõtted
Laadi alla 
FI Digitaaliset oikeudet ja periaatteet
Laadi alla 
FR Droits et Principes Numériques
Laadi alla 
GA Cearta digiteacha agus na prionsabail dhigiteacha
Laadi alla 
HR Digitalna prava i načela
Laadi alla 
HU Digitális jogok és elvek
Laadi alla 
IT Diritti e i principi digitali
Laadi alla 
LT Skaitmeninėmis teisėmis ir principais
Laadi alla 
LV Digitālās tiesības un digitālie principi
Laadi alla 
MT Ddrittijiet u prinċipji diġitali
Laadi alla 
NL Digitale rechten en beginselen
Laadi alla 
PL Cyfrowe prawa i zasady
Laadi alla 
PT Direitos e princípios digitais
Laadi alla 
RO Drepturile și principiile digitale
Laadi alla 
SK Digitálne práva a zásady
Laadi alla 
SL Digitalne pravice in načela
Laadi alla 
SV Digitala rättigheterna och principerna
Laadi alla