Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Brochure | Väljaanne

Programm „Euroopa horisont“: uued projektid tehisintellekti, andmete ja robootika valdkonnas – 2024. aasta väljaanne

Käesolevas brošüüris tutvustatakse uue projektilaine eesmärke ja eeldatavat mõju, rühmitades need asjakohastesse programmi „Euroopa horisont“ teemadesse.

Horizon Europe: new projects in AI, Data and Robotics - 2024 Edition

European Commission

Samuti võite olla huvitatud täiendavast teabest digiprojektide rahastamise kohta.

 

Allalaadimiseks

Horizon Europe: new projects in AI, Data and Robotics - 2024 Edition
Laadi alla