Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Brochure | Publikācija

“Apvārsnis Eiropa”: jauni projekti mākslīgā intelekta, datu un robotikas jomā — 2024. gada izdevums

Šajā brošūrā ir izklāstīti jauna projektu viļņa mērķi un paredzamā ietekme, sagrupējot tos attiecīgajos pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” tēmās.

Horizon Europe: new projects in AI, Data and Robotics - 2024 Edition

European Commission

Jūs varētu interesēt arī papildu informācija par finansējumu digitālajiem projektiem.

 

Lejupielādēšanai

Horizon Europe: new projects in AI, Data and Robotics - 2024 Edition
Lejupielādēt