Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Väljaanne

Üleskutse ekspertidele koostada andmekeskuste tegevuse ajutine hindamisraamistik

Töötatakse välja raamistik, mis võimaldab andmekeskustel tõendada oma vastavust andmekeskuste energiatõhusust käsitlevale Euroopa tegevusjuhendile ja seega liigitada need ELi taksonoomia kohaselt keskkonnasäästlikuks.

Neli juhtmärgiga puitkuubikut, mis asetsevad ülemise kuubiku käsitsi

Euroopa Komisjoni sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat (DG CONNECT) on teinud testimise inspekteerimise ja sertifitseerimise nõukogule (TIC) ülesandeks koostada andmekeskuste tegevuse ajutine hindamisraamistik.

ELi taksonoomia kohaselt võib andmekeskuste tegevust liigitada kliimamuutuste leevendamisse oluliselt panustavaks, kui sellega on rakendatud Euroopa Teadusuuringute Ühiskeskuse (JRC) Euroopa andmekeskuste energiatõhususe tegevusjuhendi eeldatavaid tavasid. Nõuetele vastavust peab kontrollima sõltumatu kolmas isik ja seda peab auditeerima vähemalt iga kolme aasta järel. Selle protsessi hõlbustamiseks algatab komisjon andmekeskuste tegevuse ajutise hindamisraamistiku väljatöötamise. Raamistik esitatakse käitumisjuhendi juurde kuuluva hindamistabeli kujul ning see kiidetakse heaks kooskõlas käitumisjuhendi parimate tavade ajakohastamiseks kasutatavate protsessidega.

Siin saavad kandideerida selle valdkonna eksperdid, kes soovivad osaleda redaktsioonirühmas.

Konkursikutse on avatud kuni 2. augustini 2022 ja fraktsiooni esimene koosolek toimub varsti pärast seda. Redaktsioonirühma käsitlevad küsimused võib suunata aadressil data.centres@tic-council.org. Teadusuuringute Ühiskeskus kutsub kokku juhtrühma, et anda redaktsioonirühmale nõu selle kohta, kas kontrollikava kavand on kooskõlas käitumisjuhendiga.