Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Väljaanne

Komisjon kuulutab välja uued lepingud Euroopa loome- ja kultuurimajanduse toetamiseks

Komisjon ja Euroopa Investeerimisfond (EIF) on teatanud kolmest uuest lepingust, et hõlbustada Euroopa loomemajanduse väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) juurdepääsu rahastamisele.

Commission announces new agreements to support Europe’s creative and cultural industries

Anthony Carrel

Need lepingud, mis sõlmiti EIFiga Cannes’i 77. festivali raames ja mida toetab InvestEU kultuuri- ja loomeportfelli tagatistoode, peaksid kaasama kultuuri- ja loomesektori jaoks ligikaudu 141 miljonit eurot uusi rahalisi vahendeid. 

Siseturu volinik Thierry Breton ütles: „InvestEU kultuuri- ja loomeportfelli tagatistoote kaudu on EL kindlalt pühendunud sellele, et aidata kultuuri- ja loomeettevõtetel rahastada oma uuenduslikke projekte ning stimuleerida algatusi, mis aitavad kaasa Euroopa mitmekesisusele ja majandusarengule. Allkirjastatud lepingud võimaldavad paljudel Euroopa filmitootjatel leida vahendeid selliste projektide rahastamiseks, mis hoiavad Euroopa audiovisuaalteoseid maailmaareenil esirinnas.“ 

Lepingud sõlmitakse kolme vahendajaga, kes annavad loomevaldkonna VKEdele juurdepääsu rahalistele vahenditele. Need vahendajad on pärit Prantsusmaalt, Saksamaalt ja Soomest. Prantsuse Instituut pour le Financement du Cinéma et des Industries Culturelles (IFCIC) saab kasu EIFi tagatisliinist, mis on suunatud kultuuri- ja loomesektoritele, eelkõige audiovisuaaltoodangule.  Saksamaa stuudio Beta Film aitab sõltumatutel Euroopa tootjatel saada oma audiovisuaalprojektidele lisarahastust ja edendab rahvusvahelist levitamist, et maksimeerida tulupotentsiaali. Soome mõjufilmide fond (FIFF), mida haldab Aurora Studios, on allkirjastanud garantiiliini kunstiliselt ja kaubanduslikult ambitsioonikate filmide ja telesarjade jaoks. 

Euroopa audiovisuaalsektor on tuntud oma suure innovatiivsuse ja loomingulisuse ning suure kasvupotentsiaali poolest; sellest hoolimata puudub ettevõtetel sageli finantstugevus rahvusvahelisel tasandil konkureerimiseks. Programmi „InvestEU“ rahastamine aitab finantsvahendajatel pakkuda audiovisuaal- ja loomeettevõtetele uusi lahendusi ning pakkuda neile piisavat toetust, et aidata neil oma eesmärke saavutada.

LisateavetEIFi toetuse kohta Euroopa kultuuri- ja loomeettevõtetele ning audiovisuaalsektorileleiate siit.

Lisateavet leiate ka programmi „Loov Euroopa“ MEDIA programmi ning Euroopa meedia ja audiovisuaalvaldkonna tegevuskava kohta.