Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikācija

Komisija paziņo par jauniem nolīgumiem Eiropas radošo un kultūras nozaru atbalstam

Komisija un Eiropas Investīciju fonds (EIF) ir paziņojuši par trim jauniem nolīgumiem, lai atvieglotu Eiropas radošo mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) piekļuvi finansējumam.

Commission announces new agreements to support Europe’s creative and cultural industries

Anthony Carrel

Paredzams, ka šie nolīgumi, kas parakstīti ar EIF 77. Kannu festivāla ietvaros un ko atbalsta InvestEU kultūras un radošo portfeļu garantiju produkts, mobilizēs jaunu finansējumu aptuveni 141 miljona EUR apmērā kultūras un radošajām nozarēm. 

Iekšējā tirgus komisārs Tjerī Bretons sacīja: “Izmantojot InvestEU ES kultūras un radošo portfeļu garantiju produktu, ES ir stingri apņēmusies palīdzēt kultūras un radošajiem uzņēmumiem finansēt savus inovatīvos projektus un stimulēt iniciatīvas, kas veicina Eiropas daudzveidību un ekonomikas attīstību. Parakstītie nolīgumi dos iespēju daudziem Eiropas filmu producentiem rast līdzekļus, lai finansētu projektus, kas saglabā Eiropas audiovizuālo darbu priekšplānā pasaules arēnā.” 

Nolīgumi ir parakstīti ar trim starpniekiem, kas nodrošinās piekļuvi finansējumam radošiem MVU. Šo starpnieku izcelsme ir Francijā, Vācijā un Somijā. Francijas Institūts pour le Financement du Cinéma et des Industries Culturelles (IFCIC) gūs labumu no EIF garantijas līnijas, kas paredzēta kultūras un radošajām nozarēm, jo īpaši audiovizuālajiem darbiem.  Vācu studija Beta Film palīdzēs neatkarīgajiem Eiropas producentiem iegūt papildu finansējumu saviem audiovizuālajiem projektiem un veicinās starptautisku izplatīšanu, lai maksimāli palielinātu ieņēmumu potenciālu. Visbeidzot, Somijas Ietekmes filmu fonds (FIFF), ko pārvalda Aurora Studios, ir parakstījis garantiju līniju mākslinieciski un komerciāli ambiciozām filmām un televīzijas seriāliem. 

Ir zināms, ka Eiropas audiovizuālā nozare ir ļoti inovatīva un radoša, un tai ir liels izaugsmes potenciāls; tomēr uzņēmumiem bieži vien trūkst finansiālā spēka, lai konkurētu starptautiskā līmenī. Finansējums no InvestEU palīdzēs finanšu starpniekiem piedāvāt jaunus risinājumus audiovizuālajiem un radošajiem uzņēmumiem un sniegs tiem pienācīgu atbalstu, lai palīdzētu sasniegt savus mērķus.

Jūs varat uzzināt vairāk par EIF atbalstu Eiropas kultūras radošajiem uzņēmumiem un audiovizuālajai nozarei.

Jūs varat arī izlasīt vairāk informācijas par programmu “Radošā Eiropa” MEDIA un Eiropas mediju un audiovizuālās jomas rīcības plānu.