Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Väljaanne

EL ja Brasiilia tugevdavad oma digikoostööd

20. märtsil pidasid Euroopa Liit ja Brasiilia valitsus oma 12. digidialoogi Brasiilias Brasilias.

The EU and Brazil strengthen their digital cooperation

iStock photo Getty images plus

ELi ja Brasiilia digidialoogi eesmärk on kasutada ära digitehnoloogiate potentsiaali, et edendada kaasavat digiüleminekut, kestlikku majanduskasvu ja innovatsiooni. Kiiresti areneva digimaailma kontekstis püüavad partnerid lahendada ka selle kiire arenguga seotud probleeme. Partnerid jagavad samu väärtusi nagu demokraatia, inimõigused ja säästev areng.

Digitaalne dialoog on 2007. aastal loodud ELi ja Brasiilia strateegilise partnerluse nurgakivi, mis soodustab tihedamat koostööd mitmesugustes poliitilistes, majanduslikes ja sotsiaalsetes küsimustes.  

Digidialoogi raames leppisid EL ja Brasiilia kokku teha koostööd ühenduvusprojektide valdkonnas, eelkõige Brasiilia alateenindatud piirkondades, jätkata ühist tööd 5G- ja 6G-tehnoloogiate valdkonnas ning toetada tõhustatud koostööd Brasiilia ja ELi kõrgjõudlusega andmetöötluskeskuste vahel. Lisaks püüavad mõlemad partnerid edendada teabevahetust pooljuhtide tarneahelate kohta, tööd digitaalallkirja süsteemide tehnilise koostalitlusvõime nimel, jätkata dialoogi andmekaitse ja rahvusvaheliste andmevoogude üle ning vahetada parimaid tavasid ning edendada koostööd andmete, tehisintellekti ja platvormide õigusraamistike valdkonnas. Nad jätkavad koostööd rahvusvahelistel foorumitel, mis põhinevad nende ühistel väärtustel.

Digitaalset dialoogi juhtisid ühiselt Euroopa Komisjoni sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia asepeadirektor Renate Nikolay ning Brasiilia kaubanduse edendamise, teaduse, tehnoloogia, innovatsiooni ja kultuuri riigisekretär Laudemar Goçalves de Aguiar Neto.

Euroopa Liit ja Brasiilia andsid välja ühiskommünikee.

Järgmine digidialoog on kavandatud 2025. aastaks.

Lisateave rahvusvaheliste suhete kohta digitaalvaldkonnas