Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Väljaanne

ELi ja Moldova Vabariigi telekommunikatsioonioperaatorid lepivad kokku rändlustariifide alandamises alates 1. jaanuarist 2024

Komisjon tervitab ELi ja Moldova telekommunikatsioonioperaatorite ühisdeklaratsiooni rändlustasude alandamise kohta.

Flags of Moldova and the European Union

iStock photo Getty images plus

Deklaratsioon, mida toetavad komisjon ja Moldova ametiasutused, toob kasu nii ELi liikmesriikide, Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) kui ka Moldova Vabariigi kodanikele ja ettevõtjatele. Nende riikide vahel reisivad kodanikud saavad varsti madalamat tasu oma kõnede, andmete ja tekstide eest. Nad saavad hõlpsamini suhelda sõprade ja pereliikmetega ning ka ettevõtjad saavad kasu väiksematest kuludest.

Pressiteate täistekst