Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Julkaisu

Hae Euroopan laajakaistapalkintoa 2023

Euroopan digitalisaatio vuoteen 2030 mennessä edellyttää gigabittiyhteyksien ja 5G-palvelujen tarjoamista kansalaisille. Vuoden 2023 European Broadband Awards -palkinnoissa tuodaan esiin hankkeita, jotka johtavat Euroopan digitaaliseen vuosikymmeneen.

Euroopan laajakaistapalkintojen logo

Palkintoa voivat hakea kaikki hankkeet, jotka ovat edenneet toteutusvaiheessa (suuret tai pienet, maaseutu- tai kaupunkihankkeet, yksityiset tai julkiset, paikalliset, alueelliset, kansalliset tai useita maita käsittävät) ja jotka kattavat kaikki teknologiat. Hakuaika päättyy 23. kesäkuuta 2023. Voittajat saavat syksyllä EU:n laajakaistapalkinnon, ja Euroopan komissio esittelee heitä tiedotusvälineissä ja verkkosivuilla.

Hakumenettely ja hakuajankohdat

Lataa hakulomake ja hakuopas. Tutustu huolellisesti hakulomakkeessa oleviin ohjeisiin ja selityksiin. Täytä hakemus ja lähetä se (xlsx-tiedostona) sähköpostitse. Hakemusten jättämisen määräaika on 23. kesäkuuta 2023 klo 16.00 (Keski-Euroopan aikaa).

Voittajat julkistetaan ja palkitaan seremoniassa, ja heidät kutsutaan esittelemään hankkeensa syksyllä 2023. Voittajat esitellään myös Euroopan digitaalista tulevaisuutta koskevalla verkkosivustolla.

Kilpailusarjat

Hankkeita haetaan ja ne myönnetään jossakin seuraavista viidestä kategoriasta:

  • Luokka 1. Innovatiiviset rahoitus-, liiketoiminta- ja investointimallit. Suunniteltu hankkeisiin, joissa sovellettiin tehokkaita ja innovatiivisia rahoitus-, liiketoiminta- tai investointimalleja.
  • Luokka 2. Kustannusten vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet ja yhteisinvestoinnit. Kohdistui hankkeisiin, joissa sovellettiin toimenpiteitä, joissa hyödynnettiin eri infrastruktuurien välisiä synergioita ja pyrittiin asiaankuuluvien sidosryhmien väliseen yhteistyöhön infrastruktuurin rakentamisessa ja siihen investoimisessa.
  • Luokka 3. Sosioekonomiset vaikutukset maaseutualueilla ja syrjäisillä alueilla. Tähän luokkaan kuuluvilla hankkeilla on suoria ja välillisiä sosioekonomisia vaikutuksia, ja niillä on huomattavasti paremmat yhteydet syrjäisille alueille ja maaseutualueille.
  • Luokka 4. Kysyntäkysynnän tuottaminen ja yhteyksien käyttöönotto. Hankkeissa, joissa on toteutettu toimenpiteitä, joilla edistetään kysyntäpuolta ja lisätään monenlaisten kiinteiden ja/tai langattomien/mobiilipalvelujen, mukaan lukien 5G, palvelut ja sovellukset, käyttöönottoa
  • Luokka 5. Rajatylittävät ja kansainväliset yhteydet. Käsitellään hankkeita, joilla laajennetaan laajakaistaa valtioiden rajat ylittävissä tai usean maan tilanteissa sekä EU:n sisällä että EU:n ja muiden EU:n ulkopuolisten maiden tai maailman alueiden välisten yhteyksien luomiseksi

Lisätietoja ja tukea

European Broadband Awards help desk –
Sähköposti, puhelin: + 49 341 962103 19

Lisätietoja on saatavilla European Broadband Awards -palkinnolla. Broadband Europe -palkintoja hallinnoi Euroopan komissio (DG Connect).