Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikation

Ansök om Europeiska bredbandsutmärkelsen 2023

Europas digitala omvandling fram till 2030 bygger på att ge medborgarna tillgång till gigabitkonnektivitet och 5G-tjänster. Europeiska bredbandspriset 2023 kommer att lyfta fram projekt som leder oss in i Europas digitala årtionde.

Logotyp för Europeiska bredbandsutmärkelsen

Alla projekt som kommit långt i genomförandet, stora eller små, landsbygds- eller stadsprojekt, privata eller offentliga, lokala, regionala, nationella eller multinationella projekt, som omfattar all teknik, är välkomna att ansöka om utmärkelsen. Sista ansökningsdag är den 23 juni 2023. Vinnarna kommer att få ett EU-bredbandspris under hösten och kommer att visas upp av EU-kommissionen i media och på webbplatser.

När och hur ska man söka?

Ladda ner ansökningsformuläret och vägledningen för sökande. Läs noga handledningen och förklaringarna i ansökningsformuläret. Fyll i ansökan och skicka in (som xlsx-fil) via e-post. Sista ansökningsdag är den 23 juni 2023 kl. 16:00 MET.

Vinnarna kommer att tillkännages och delas ut vid ceremonin och bjudas in att presentera sitt projekt hösten 2023. Vinnarna kommer också att visas på webbplatsen Shaping Europe’s digitala framtid.

Tilldelningskategorier

Projekten kommer att tillämpas och tilldelas i en av följande fem kategorier:

  • Kategori 1. Innovativa finansierings-, företags- och investeringsmodeller. Utformade för projekt som tillämpade effektiva och innovativa finansierings-, företags- eller investeringsmodeller.
  • Kategori 2. Kostnadsminskningsåtgärder och saminvesteringar. Riktade sig till projekt som tillämpade åtgärder som utnyttjar synergierna mellan olika infrastrukturer och som strävar efter samarbete mellan berörda parter när det gäller att bygga upp och investera i infrastruktur.
  • Kategori 3. Socioekonomiska effekter i landsbygdsområden och avlägsna områden. Projekt i denna kategori har direkta och indirekta socioekonomiska effekter och avsevärt förbättrade förbindelser till och i avlägsna områden och landsbygdsområden.
  • Kategori 4. Generering av efterfrågan och utnyttjande av konnektivitet. För projekt som har genomfört åtgärder som stimulerar efterfrågesidan och ökar användningen av ett brett spektrum av fasta och/eller trådlösa/mobila, däribland 5G, tjänster och tillämpningar
  • Kategori 5. Gränsöverskridande och internationell konnektivitet. Tar upp projekt för utbyggnad av bredband i gränsöverskridande sammanhang eller i flera länder, både inom EU och/eller sammankopplar EU med andra länder eller regioner utanför EU

Mer information: Stödstöd

European Broadband Awards helpdesk
E-mail, tfn: + 49 341 962103 19

Mer information finns på sidan European Broadband Awards. Broadband Europe Awards förvaltas av Europeiska kommissionen (GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik).