Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Comhtháthú na Teicneolaíochta Digití ag Fiontair san Innéacs um an nGeilleagar Digiteach agus an tSochaí Dhigiteach

De réir mar a thagann teicneolaíochtaí nua chun cinn, déanann an Coimisiún faireachán ar a gcomhtháthú i ngnólachtaí agus i ríomhthráchtáil.

Tuarascáil ón Innéacs um an nGeilleagar Digiteach agus an tSochaí Dhigiteach 2022 — Comhtháthú na Teicneolaíochta Digití

Suirbhé ar Ghnólachtaí maidir le Geilleagar Sonraí 2022

Breathnaítear saSuirbhé ar Ghnólachtaí ar an nGeilleagar Sonraí ar staid an gheilleagair sonraí i measc fhiontair an Aontais Eorpaigh trí mhapáil a dhéanamh ar úsáidí agus ar mhalartuithe sonraí, ar fhoinsí na sonraí a stóráiltear agus ar an áit, ar a mhinice a dhéantar anailís ar shonraí agus, ar an gcaoi a gcuireann sé le luach gnó.

Desi 2022 Comhtháthú na Teicneolaíochta Digití leis an bhFionlainn, an Danmhairg agus an tSualainn rangaithe barr trí

Doiciméid Cartlainne

Tuarascáil/anailís 2021

Tuarascáil/anailís 2020

Suirbhé fiontair Eorpach ar úsáid teicneolaíochtaí atá bunaithe ar an Intleacht Shaorga (IS)

Doiciméid 2019

Doiciméid 2018

Doiciméid 2017

Doiciméid 2016

Doiciméid 2015

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

The Digital Economy and Society Index (DESI)

The Digital Economy and Society Index (DESI) summarises indicators on Europe’s digital performance and tracks the progress of EU countries.

Féach freisin