Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Integrácia digitálnych technológií podnikmi do indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti

Keď sa objavia nové technológie, Komisia monitoruje ich integráciu do podnikov a elektronického obchodu.

Európska komisia monitoruje digitálny pokrok členských štátov prostredníctvom správ indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) od roku 2014. Od roku 2023 a v súlade s programom politiky digitálneho desaťročia do roku 2030 sa DESI teraz integruje do správy o stave digitálneho desaťročia a používa sa na monitorovanie pokroku pri dosahovaní digitálnych cieľov. 

Správa o indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti 2022 – Integrácia digitálnych technológií

Prieskum podnikov o dátovom hospodárstve 2022

Prieskum podnikov o dátovej ekonomike sa zameriava na stav dátového hospodárstva medzi podnikmi Európskej únie mapovaním použitia a výmeny údajov, zdrojov uložených údajov a kde, frekvencie, s akou sa údaje analyzujú a ako prispievajú k obchodnej hodnote.

Integrácia digitálnych technológií s Fínskom, Dánskom a Švédskom sa umiestnila na prvom mieste v roku 2022

Archívne dokumenty

Správa/analýza 2021

Správa/analýza 2020

Prieskum európskych podnikov o využívaní technológií založených na umelej inteligencii (AI)

Dokumenty 2019

Dokumenty 2018

Dokumenty 2017

Dokumenty 2016

Dokumenty 2015

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI)

Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) od roku 2014 do roku 2022 zhrnul ukazovatele digitálnej výkonnosti Európy a sledoval pokrok krajín EÚ.

Pozri aj

Výkonnosť krajín v oblasti digitalizácie

V správach o krajinách digitálneho desaťročia za rok 2023 sa uvádza, ako každý členský štát koná, pokiaľ ide o základné body digitálneho desaťročia: Digitálne zručnosti, digitálne infraštruktúry, digitalizácia podnikov a digitalizácia verejných služieb.