Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Integrácia digitálnych technológií podnikmi do indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti

Keď sa objavujú nové technológie, Komisia monitoruje ich integráciu do podnikov a elektronického obchodu.

Správa o indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti 2022 – Integrácia digitálnych technológií

Prieskum podnikov o dátovej ekonomike 2022

Prieskum podnikov o dátovej ekonomike sa zameriava na stav dátového hospodárstva medzi podnikmi Európskej únie mapovaním použitia a výmeny údajov, zdrojov uchovávaných údajov a kde, frekvencie, s akou sa údaje analyzujú a ako prispievajú k obchodnej hodnote.

Desi 2022 Integrácia digitálnych technológií s Fínskom, Dánskom a Švédskom sa umiestnila na prvom mieste

Archívne dokumenty

Správa/analýza 2021

Správa/analýza 2020

Európsky prieskum podnikov o využívaní technológií založených na umelej inteligencii (AI)

Dokumenty 2019

Dokumenty 2018

Dokumenty 2017

Dokumenty 2016

Dokumenty 2015

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI)

Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) sumarizuje ukazovatele digitálnej výkonnosti Európy a sleduje pokrok krajín EÚ.

Pozri aj