Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikacija

Procjena učinka Uredbe o umjetnoj inteligenciji

Ova procjena učinka usmjerena je na prvu inicijativu za umjetnu inteligenciju, europski pravni okvir za umjetnu inteligenciju.

Svrha je ovog dokumenta procijeniti razloge za djelovanje, ciljeve i učinak
različitih opcija politike za europski okvir za umjetnu inteligenciju, kako je predviđeno u programu
rada Komisije za 2020.

Preuzimanja

1. Impact assessment (.pdf)
Preuzimanje 
2. Annex to the Impact assessment (.pdf)
Preuzimanje 
3. Executive summary of the Impact Assessment (.pdf)
Preuzimanje