Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikation

Konsekvensbedömning av förordningen om artificiell intelligens

Denna konsekvensbedömning är inriktad på det första AI-initiativet, den europeiska rättsliga ramen för AI.

Syftet med detta dokument är att bedöma behovet av åtgärder, målen och effekterna av
olika politiska alternativ för en europeisk ram för AI, i enlighet med kommissionens
arbetsprogram för 2020.

Dokument

1. Impact assessment (.pdf)
Hämta 
2. Annex to the Impact assessment (.pdf)
Hämta 
3. Executive summary of the Impact Assessment (.pdf)
Hämta