Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Väljaanne

Tehisintellekti käsitleva määruse mõjuhinnang

Käesolevas mõjuhinnangus keskendutakse esimesele tehisintellekti algatusele, Euroopa tehisintellekti õigusraamistikule.

Käesoleva dokumendi eesmärk on hinnata Euroopa tehisintellekti raamistiku
eri poliitikavalikute vajadust, eesmärke ja mõju, nagu on ette nähtud komisjoni 2020. aasta
tööprogrammis.

Allalaadimiseks

1. Impact assessment (.pdf)
Laadi alla 
2. Annex to the Impact assessment (.pdf)
Laadi alla 
3. Executive summary of the Impact Assessment (.pdf)
Laadi alla