Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publikacija

Mreže WiFi4EU – Karte

Od industrijaliziranih područja do ruralnih regija WiFi4EU dopire do općina od duljine i širine Europe.

logo

Pogledajte karte u nastavku kako biste otkrili mreže WiFi4EU diljem Europe.

Vidjeti kartu općina WiFi4EU.

 

Nakon četiri uspješna poziva na podnošenje prijava diljem Europe uspostavljaju se mreže WiFi4EU. Žute točke predstavljaju mjesta na kojima se već možete spojiti na besplatnu mrežu WiFi4EU, a plave točke pokazuju gdje ćete se uskoro moći priključiti na mrežu WiFi4EU.

(Nacionalne karte pristupnih točaka u svih 30 zemalja sudionica dostupne su ispod europske karte pristupnih točaka za WiFi4EU.)

85853

Europa

Austrija

Belgija

Bugarska

Hrvatska

Cipar

Češka

Danska

Estonija

Finska

Francuska

Njemačka

Grčka

Mađarska

Island

Irska

Italija

Latvija

Litva

Luksemburg

Malta

Nizozemska

Norveška

Poljska

Portugal

Rumunjska

Slovačka

Slovenija

Španjolska

Švedska

Ujedinjena Kraljevina