Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publikácia

Siete WiFi4EU – mapy

Od industrializovaných oblastí až po vidiecke regióny sa WiFi4EU dostáva k obciam z celej Európy.

logo

Pozrite sa na nižšie uvedené mapy a objavte siete WiFi4EU v celej Európe.

Pozri mapu obcí WiFi4EU

 

Po štyroch úspešných výzvach na predkladanie žiadostí sa v celej Európe zriaďujú siete WiFi4EU. Žlté bodky predstavujú miesta, kde sa už môžete pripojiť k bezplatnej sieti WiFi4EU, zatiaľ čo modré bodky ukazujú, kde sa čoskoro budete môcť pripojiť k sieti WiFi4EU.

(Pod európskou mapou s WiFi4EU nájdete mapy všetkých 30 zúčastnených krajín.)

85853

Európa

Rakúsko

Belgicko

Bulharsko

Chorvátsko

Cyprus

Česko

Dánsko

Estónsko

Fínsko

Francúzsko

Nemecko

Grécko

Maďarsko

Island

Írsko

Taliansko

Lotyšsko

Litva

Luxembursko

Malta

Holandsko

Nórsko

Poľsko

Portugalsko

Rumunsko

Slovensko

Slovinsko

Španielsko

Švédsko

Spojené kráľovstvo