Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Report / Study | Publikacja

Sieci WiFi4EU – mapy

Od obszarów uprzemysłowionych po regiony wiejskie WiFi4EU dociera do gmin z całej Europy.

logo

Zapoznaj się z poniższymi mapami, aby odkryć sieci WiFi4EU w całej Europie.

Zob. mapa gmin WiFi4EU

 

Po czterech udanych zaproszeniach do składania wniosków w całej Europie powstają sieci WiFi4EU. Żółte kropki oznaczają miejsca, w których można już podłączyć się do bezpłatnej sieci WiFi4EU, natomiast niebieskie kropki pokazują, gdzie wkrótce będziesz mógł podłączyć się do sieci WiFi4EU.

(Pod mapą przedstawiającą beneficjentów WiFi4EU w Europie można znaleźć szczegółowe mapy każdego z 30 krajów uczestniczących w programie.)

85853

Europy

Austria

Belgia

Bułgaria

Chorwacja

Cypr

Czechy

Dania

Estonia

Finlandia

Francja

Niemcy

Grecja

Węgry

Islandia

Irlandia

Włochy

Łotwa

Litwa

Luksemburg

Malta

Niderlandy

Norwegia

Polska

Portugalia

Rumunia

Słowacja

Słowenia

Hiszpania

Szwecja

Zjednoczone Królestwo