Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Публикация

WiFi4EU Мрежи — карти

От индустриализираните райони до селските райони WiFi4EU достига до общини от дължината и ширината на Европа.

logo

Разгледайте картите по-долу, за да откриете WiFi4EU мрежите в цяла Европа.

Вж. картата на общините по WiFi4EU

 

След четири успешни покани за представяне на кандидатури в цяла Европа се изграждат WiFi4EU мрежи. Жълтите точки представляват места, където вече можете да се свържете с безплатна WiFi4EU мрежа, докато сините точки показват къде скоро ще можете да се свържете с WiFi4EU мрежа.

(Под европейската карта за WiFi4EU можете да намерите националните карти на всичките 30 участващи държави.)

Европа

Австрия

Белгия

България

Хърватия

Кипър

Чехия

Дания

Естония

Финландия

Франция

Германия

Гърция

Унгария

Исландия

Ирландия

Италия

Латвия

Литва

Люксембург

Малта

Нидерландия

Норвегия

Полша

Португалия

Румъния

Словакия

Словения

Испания

Швеция

Обединеното кралство