Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikacija

Komisija pozdravlja konačni dogovor o lisnici EU-a za digitalni identitet

Komisija pozdravlja konačni dogovor koji su jučer postigli Europski parlament i Vijeće EU-a na završnom trijalogu o Uredbi o uvođenju europskih lisnica za digitalni identitet.

Commission welcomes final agreement on EU Digital Identity Wallet

iStock photo Getty images plus

Time se zaključuje rad suzakonodavaca na provedbi rezultata privremenog političkog dogovora postignutog 29. lipnja 2023. o pravnom okviru za digitalni identitet EU-a, prvom pouzdanom i sigurnom okviru za digitalni identitet za sve Europljane.

To je važan korak prema ostvarenju ciljeva digitalnog desetljeća do 2030. u pogledu digitalizacije javnih usluga. Svim građanima EU-a ponudit će se mogućnost dobivanja lisnice EU-a za digitalni identitet za pristup javnim i privatnim internetskim uslugama uz potpunu sigurnost i zaštitu osobnih podataka diljem Europe.

Cjelokupno priopćenje za javnost

Europski digitalni identitet – pitanja i odgovori

internetska stranica eIDAS-a