Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikation

Kommissionen välkomnar den slutliga överenskommelsen om EU:s e-identitetsplånbok

Kommissionen välkomnar den slutliga överenskommelse som Europaparlamentet och rådet nådde i går vid det sista trepartsmötet om förordningen om införande av europeiska e-identitetsplånböcker.

Commission welcomes final agreement on EU Digital Identity Wallet

iStock photo Getty images plus

Detta avslutar medlagstiftarnas arbete med att genomföra resultaten av den preliminära politiska överenskommelse som nåddes den 29 juni 2023 om en rättslig ram för en digital identitet i EU, den första ramen för tillförlitlig och säker digital identitet för alla européer.

Detta är ett viktigt steg mot det digitala decenniets mål för digitalisering av offentliga tjänster 2030. Alla EU-medborgare kommer att erbjudas möjligheten att ha en e-identitetsplånbok för att få tillgång till offentliga och privata onlinetjänster med full säkerhet och skydd av personuppgifter i hela Europa.

Pressmeddelande i sin helhet

Europeisk digital identitet – Frågor och svar

eIDA:s webbplats