Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikacija

Europska komisija odlučila je Sudu Europske unije uputiti predmet protiv 11 država članica jer nisu u potpunosti prenijele propise EU-a o autorskim pravima u nacionalno zakonodavstvo

Europska komisija danas je odlučila Sudu Europske unije uputiti predmet protiv 11 država članica jer nisu obavijestile Komisiju o mjerama prenošenja u skladu s dvjema direktivama u području autorskog prava.

photo of a person working on a laptop keyboard with the copyright sign projected on the image

Copyright anyaberkut iStock Getty Images Plus

Komisija je odlučila uputiti predmete protiv Bugarske, Danske, Finske, Latvije, Poljske i Portugala Sudu EU-a zbog neobavješćivanja o mjerama za potpuno prenošenje autorskog prava i srodnih prava na jedinstvenom digitalnom tržištu(Direktiva (EU) 2019/790).

Drugo, kad je riječ o konkretnijoj Direktivi EU-a o autorskom pravu i srodnim pravima koja se primjenjuje na određene internetske prijenose (Direktiva EU-a 2019/789), Komisija upućuje Sudu predmet protiv Bugarske, Finske, Latvije, Poljske i Portugala zbog neobavješćivanja Komisije o potpunom prenošenju pravila EU-a.

Cjelokupno priopćenje za javnost