Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Okvir EU-a za kibersigurnosnu certifikaciju

Okvirom EU-a za kibersigurnosnu certifikaciju IKT proizvoda omogućuje se stvaranje prilagođenih programa EU-a za certifikaciju koji se temelje na riziku.

    Osoba koja drži tablet s rukom okrenutom prema gore, tako da se zaslon ne prikazuje. Iznad zaslona nalazi se lokot okružen manjim ikonama koje predstavljaju digitalni svijet.

© iStock by Getty Images -1159281243 Wojtek Skora

Certificiranje ima ključnu ulogu u povećanju povjerenja i sigurnosti u važne proizvode i usluge za digitalni svijet. Trenutačno u EU-u postoji niz različitih programa sigurnosne certifikacije za IKT proizvode. Međutim, bez zajedničkog okvira za valjane kibersigurnosne certifikate na razini EU-a postoji sve veći rizik od rascjepkanosti i prepreka među državama članicama.

Okvirom za certifikaciju osigurat će se sustavi certificiranja na razini EU-a kao sveobuhvatan skup pravila, tehničkih zahtjeva, standarda i postupaka. Okvir će se temeljiti na sporazumu na razini EU-a o procjeni sigurnosnih svojstava određenog IKT proizvoda ili usluge. Potvrdit će da IKT proizvodi i usluge koji su certificirani u skladu s takvim programom ispunjavaju određene zahtjeve.

Konkretno, u svakom europskom programu trebalo bi navesti sljedeće:

  • kategorije obuhvaćenih proizvoda i usluga;
  • kibersigurnosne zahtjeve, kao što su norme ili tehničke specifikacije;
  • vrstu evaluacije, kao što je samoprocjena ili treća strana;
  • predviđena razina jamstva.

Razine jamstva upotrebljavaju se za informiranje korisnika o kibersigurnosnom riziku proizvoda i mogu biti osnovne, znatne i/ili visoke. Razmjerni su razini rizika povezanog s predviđenom uporabom proizvoda, usluge ili postupka u smislu vjerojatnosti i učinka nesreće. Visoka razina jamstva značila bi da je certificirani proizvod prošao najviše sigurnosne testove.

Dobivena potvrda priznat će se u svim državama članicama EU-a, čime će se poduzećima olakšati prekogranična trgovina, a kupcima olakšati razumijevanje sigurnosnih značajki proizvoda ili usluge.

Kad je riječ o provedbi okvira za certifikaciju, tijela država članica okupljena u Europskoj skupini za kibersigurnosnu certifikaciju (ECCG) već su se nekoliko puta sastala.

Skupina dionika za kibersigurnosnu certifikaciju

Nakon stupanja na snagu Akta o kibersigurnosti 2019. Europska komisija objavila je poziv na podnošenje prijava za odabir članova Interesne skupine za kibersigurnosnu certifikaciju (SCCG).

SCCG će biti odgovoran za savjetovanje Komisije i ENISA-e o strateškim pitanjima u vezi s kibersigurnosnom certifikacijom te za pomoć Komisiji u pripremi tekućeg programa rada Unije. To je prva stručna skupina dionika za kibersigurnosnu certifikaciju koju je pokrenula Europska komisija.

Praćenje rada Skupine

Najnovije vijesti

DIGIBYTE |
Kibersigurnost: EU održava 8. dijalog sa Sjedinjenim Američkim Državama

Europska unija i Sjedinjene Američke Države održale su 15. i 16. prosinca 2022. osmi kiberdijalog između EU-a i SAD-a u Washingtonu. To se dogodilo u kontekstu dramatično pogoršanog okruženja za kiberprijetnje zbog nezakonite vojne agresije Rusije na Ukrajinu, u kojem je naglašena potreba za pojačanom transatlantskom suradnjom i koordinacijom kako bi se spriječile i otkrile zlonamjerne kiberaktivnosti te odgovorilo na njih te istaknuta potreba za osiguravanjem sigurne i otporne kritične infrastrukture.

Povezani sadržaj

Šira slika

Politike kibernetičke sigurnosti

Europska unija djeluje u različitim područjima kako bi promicala kiberotpornost, zaštitila našu komunikaciju i podatke te osigurala sigurnost internetskog društva i gospodarstva.

Dublji pogled

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Akt EU-a o kibersigurnosti

Aktom o kibersigurnosti jača se Agencija EU-a za kibersigurnost (ENISA) i uspostavlja okvir za kibersigurnosnu certifikaciju proizvoda i usluga.