Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Unijne ramy certyfikacji cyberbezpieczeństwa

Unijne ramy certyfikacji cyberbezpieczeństwa produktów ICT umożliwiają tworzenie dostosowanych do potrzeb i opartych na analizie ryzyka unijnych systemów certyfikacji.

    Osoba trzymająca tablet z ręką skierowaną do góry, aby ekran nie wyświetlał się. Nad ekranem znajduje się kłódka, otoczona mniejszymi ikonami reprezentującymi cyfrowy świat.

© iStock by Getty Images -1159281243 Wojtek Skora

Certyfikacja odgrywa kluczową rolę w zwiększaniu zaufania i bezpieczeństwa do ważnych produktów i usług dla świata cyfrowego. Obecnie w UE istnieje szereg różnych systemów certyfikacji bezpieczeństwa produktów ICT. Jednak bez wspólnych ram dla ogólnounijnych ważnych certyfikatów cyberbezpieczeństwa istnieje coraz większe ryzyko fragmentacji i barier między państwami członkowskimi.

Ramy certyfikacji zapewnią ogólnounijne systemy certyfikacji jako kompleksowy zestaw przepisów, wymogów technicznych, norm i procedur. Ramy te będą oparte na porozumieniu na szczeblu UE w sprawie oceny właściwości bezpieczeństwa konkretnego produktu lub usługi opartej na ICT. Zaświadczy, że produkty i usługi ICT, które zostały certyfikowane zgodnie z takim systemem, spełniają określone wymogi.

W szczególności każdy system europejski powinien określać:

  • kategorie objętych zakresem produktów i usług;
  • wymogów w zakresie cyberbezpieczeństwa, takich jak normy lub specyfikacje techniczne;
  • rodzaj oceny, taki jak samoocena lub osoba trzecia;
  • zamierzonego poziomu pewności.

Poziomy pewności są wykorzystywane do informowania użytkowników o ryzyku dla cyberbezpieczeństwa danego produktu i mogą być podstawowe, znaczące lub wysokie. Są one proporcjonalne do poziomu ryzyka związanego z zamierzonym zastosowaniem produktu, usługi lub procesu, pod względem prawdopodobieństwa i skutków wypadku. Wysoki poziom pewności oznaczałby, że certyfikowany produkt przeszedł najwyższe testy bezpieczeństwa.

Uzyskany certyfikat zostanie uznany we wszystkich państwach członkowskich UE, co ułatwi przedsiębiorstwom handel transgraniczny, a nabywcom zrozumienie zabezpieczeń produktu lub usługi.

Jeśli chodzi o wdrażanie ram certyfikacji, organy państw członkowskich zebrane w ramach Europejskiej Grupy ds. Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa (ECCG) spotkały się już kilkakrotnie.

Grupa Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa Zainteresowanych Stron

Po wejściu w życie aktu o cyberbezpieczeństwie w 2019 r. Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków o wybór członków Grupy Zainteresowanych Stron ds. Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa (SCCG).

SCCG będzie odpowiedzialna za doradzanie Komisji i ENISA w kwestiach strategicznych dotyczących certyfikacji cyberbezpieczeństwa oraz za wspieranie Komisji w przygotowaniu kroczącego unijnego programu prac. Jest to pierwsza grupa ekspertów zainteresowanych stron ds. certyfikacji cyberbezpieczeństwa uruchomiona przez Komisję Europejską.

Śledź prace Grupy

Najnowsze wiadomości

DIGIBYTE |
Cyberbezpieczeństwo: UE prowadzi 8. dialog ze Stanami Zjednoczonymi

15–16 grudnia 2022 r. Unia Europejska i Stany Zjednoczone zorganizowały ósmy dialog UE-USA na temat cyberbezpieczeństwa w Waszyngtonie. Miało to miejsce w kontekście dramatycznie pogarszającego się stanu cyberzagrożeń ze względu na nielegalną agresję wojskową Rosji na Ukrainę, co uwypukliło potrzebę ściślejszej współpracy transatlantyckiej i koordynacji w celu zapobiegania szkodliwym działaniom w cyberprzestrzeni, wykrywania ich i reagowania na nie, a także uwypukliło potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa i odporności infrastruktury krytycznej.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Polityka cyberbezpieczeństwa

Unia Europejska działa na różnych frontach w celu promowania cyberodporności, ochrony naszej komunikacji i danych oraz zapewnienia bezpieczeństwa społeczeństwa i gospodarki online.

Zobacz też

Akt UE w sprawie cyberbezpieczeństwa

Akt w sprawie cyberbezpieczeństwa wzmacnia Agencję UE ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) i ustanawia ramy certyfikacji cyberbezpieczeństwa dla produktów i usług.