Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Consultation | Kiadvány

Nyilvános konzultáció az európai digitális elvekről

A digitális évtizedről szóló március 9-i közleményének nyomon követéseként a Bizottság nyilvános konzultációt indított az uniós értékek digitális térben való előmozdítására és fenntartására irányuló digitális elvek kidolgozásáról. A 2021. szeptember 2-ig tartó konzultáció célja, hogy széles körű társadalmi vitát indítson, és összegyűjtse a polgárok, a nem kormányzati és civil társadalmi szervezetek, a vállalkozások, a közigazgatási szervek és valamennyi érdekelt fél véleményét. Ezek az elvek iránymutatásul fognak szolgálni az EU és a tagállamok számára a digitalizáció előnyeit valamennyi polgár számára biztosító digitális szabályok és rendelkezések kidolgozásához.

graphic of people and interconnections

istock photo Getty images

A Bizottság a „Digitális iránytű: a digitális évtized megvalósításának európai módja”, és javaslatot tett egy sor digitális elv összeállítására. Ez olyan területekre terjed ki, mint például:

  • internetszolgáltatásokhoz való hozzáférés
  • a társadalomban és a demokratikus folyamatokban való aktív részvételhez szükséges digitális oktatás és készségek
  • emberközpontú digitális közszolgáltatások és közigazgatás
  • digitális egészségügyi szolgáltatások
  • biztonságos és megbízható online környezet
  • a környezetet tiszteletben tartó digitális rendszerek és eszközök
  • a gyermekek és a fiatalok védelme és szerepvállalása az online térben
  • az emberközpontú algoritmusokra vonatkozó etikai elvek

Ezek az elvek kiegészítik majd azokat a jelenleg is meglévő jogokat, amelyek már most is védik az európaiakat, és biztosítják számukra az interneten többek között személyes adataik és magánéletük védelmét, a véleménynyilvánítás szabadságát, az online vállalkozásalapítás és -vezetés szabadságát vagy szellemi alkotásaink védelmét.

Felkérjük továbbá a nyilvános konzultáció résztvevőit, hogy javasoljanak alternatív megfogalmazásokat, vagy dolgozzanak ki más lehetséges elveket.

A konzultáció 2021. május 12. és szeptember 2. között tart, és az EU valamennyi hivatalos nyelvén elérhető.

A határidő lejárta után beérkezőválaszokat nem vesszük figyelembe. Ösztönözzük a korábbi válaszokat.

Online válaszadás

Ha online válaszol, bármikor szünetelhet, és később is folytathatja azt. A kérdőív elküldése után Ön letöltheti a hozzászólás másolatát.

A Bizottság május 12-én a kezdeményezésre vonatkozóütemtervet isközzétett, amely 2021. június 9-ig véleményezhető.

Related content