Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Leidinys

Duomenų centrų ir energetikos sistemų sąveikos tyrimas

Naujame tyrime dėl Duomenų centro ir energetikos sistemų sinergijos (DCESS) bus analizuojama, kaip vietos energetikos sistemos gali naudoti atliekinę šilumą ir vandenį, susidarančius dėl duomenų centrų veiklos. Tyrimą atliekantys rangovai dabar kreipiasi į suinteresuotąsias šalis dėl atsiliepimų ir kitos informacijos.

mėlynos spalvos serverių eilė

DCESS tyrimo tikslas – sužinoti, kaip būtų galima veiksmingiau integruoti duomenų centrus į energetikos tinklus.

Šioje srityje dirbančios aktyvios ir suinteresuotosios šalys raginamos dalyvauti apklausoje.

Tyrimas oficialiai pradėtas 2023 m. sausio mėn. ir bus vykdomas 18 mėnesių. Tai bus svarbus žingsnis siekiant žaliojo kurso ir skaitmeninio dešimtmečio tikslų iki 2030 m. sukurti labai efektyviai energiją vartojančius ir neutralaus poveikio klimatui duomenų centrus.

Šiuo tyrimu siekiama suderinti didėjantį duomenų centrų suvartojamos energijos kiekį su jų svarba Europos skaitmeninei transformacijai, visų pirma žaliajame sektoriuje, atsižvelgiant į konkurencingumą, tvarumą, socialinę įtrauktį ir technologinį suverenumą. Viena vertus, didėjantis skaitmeninimas (duomenų centrai yra vienas iš įgalinančių veiksnių) gali padėti sumažinti anglies pėdsaką, tačiau, kita vertus, reikia dėti pastangas, kad įrenginiai, kuriais remiama mūsų skaitmeninė infrastruktūra, nevartotų daugiau energijos nei sutaupytų.

Galiausiai tyrime bus pateiktos rekomendacijos ir praktiniai patarimai, kaip šalinti nustatytus veiksnius ir kliūtis, trukdančias duomenų centrų ir energetikos tinklo sinergijai. Rekomendacijomis ir patarimais bus remiamas tvaresnis duomenų centrų veikimas, o tai bus naudinga visiems.