Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Factsheet / infographic | Publikācija

Eiropas atvērtās zinātnes mākonis (EOSC) — faktu lapa par iepirkumu

Šajā faktu lapā ir sniegta pamatinformācija par EOSC 2022. gada publiskā iepirkuma darbību.

Eiropas atvērtās zinātnes mākoņa (EOSC) mērķis ir izveidot infrastruktūru federāciju, kas nodrošina netraucētu piekļuvi sadarbspējīgiem pētniecības objektiem un pievienotās vērtības pakalpojumiem visam pētniecības datu ciklam, sākot no atklāšanas un ieguves līdz glabāšanai, pārvaldībai, analīzei un atkalizmantošanai pāri robežām un zinātnes disciplīnām.

Publiskā iepirkuma darbības mērķis ir izveidot un izvērst pilnībā funkcionējošu EOSC veicinošu infrastruktūru, nodrošinot piekļuvi bagātīgam FAIR (atrodamu, piekļūstamu, sadarbspējīgu, atkalizmantojamu) datu un profesionālu kvalitatīvu FAIR pakalpojumu portfelim visās attiecīgajās jomās no datu apstrādes līdz datošanai, apstrādei, analīzei un uzglabāšanai.

Lejupielādēšanai

EOSC Procurement Factsheet (.pdf)
Lejupielādēt