Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Factsheet / infographic | Публикация

Европейски облак за отворена наука (EOSC) — информационен документ относно обществените поръчки

Настоящият информационен документ предоставя обща информация за дейността на EOSC в областта на обществените поръчки 2022.

Европейският облак за отворена наука (EOSC) има за цел да се постигне обединяване на инфраструктури, осигуряващи безпрепятствен достъп до оперативно съвместими научноизследователски обекти и услуги с добавена стойност за целия цикъл на научноизследователските данни — от откритията и минното дело до съхранението, управлението, анализа и повторното използване през границите и научните дисциплини.

Целта на действието за възлагане на обществени поръчки е да се изгради и внедри напълно функционираща инфраструктура за EOSC, като се осигури достъп до богат портфейл от данни FAIR (откриваеми, достъпни, оперативно съвместими, многократно използваеми) и професионални качествени FAIR услуги във всички съответни области — от боравенето с данни до изчисляването, обработката, анализа и съхранението.

Downloads

EOSC Procurement Factsheet (.pdf)
Download