Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Factsheet / infographic | Publikace

Evropský cloud pro otevřenou vědu (EOSC) – informativní přehled o zadávání veřejných zakázek

Tento informativní přehled poskytuje základní informace o akci EOSC v oblasti zadávání veřejných zakázek na rok 2022.

Cílem evropského cloudu pro otevřenou vědu (EOSC) je dosáhnout sjednocení infrastruktur poskytujících bezproblémový přístup k interoperabilním výzkumným objektům a službám s přidanou hodnotou pro celý cyklus výzkumných dat, od objevu a těžby až po ukládání, řízení, analýzu a opětovné použití napříč hranicemi a vědeckými obory.

Cílem opatření v oblasti zadávání veřejných zakázek je vybudovat a zavést plně funkční podpůrnou infrastrukturu pro EOSC, která poskytne přístup k bohatému portfoliu údajů FAIR (vyhledatelné, přístupné, interoperabilní, opakovaně použitelné) a profesionálních kvalitních služeb FAIR ve všech příslušných oblastech od zpracování dat až po výpočetní techniku, zpracování, analýzu a ukládání.

Ke stažení

EOSC Procurement Factsheet (.pdf)
Stáhnout