Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Publikācija

Ziņojums par 2022. gada Eiropas medijpratības nedēļu

Komisija ir publicējusi 2022. gada Eiropas Medijpratības nedēļas ziņojumu.

Nedēļas laikā dažādu iestāžu (valdības, nevalstisko, zinātnes, plašsaziņas līdzekļu un privātā sektora) pārstāvji, izmantojot vairākas lekcijas un darbseminārus, dalījās savās domās par plašsaziņas līdzekļu lietotprasmi un tās nozīmi sabiedrībā. Virtuālais ievadpasākums notika 2022. gada 25. oktobrī.

Lejupielādēšanai

Report on the European Media Literacy Week 2022
Lejupielādēt