Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Publikation

Rapport om den europeiska mediekompetensveckan 2022

Kommissionen har offentliggjort rapporten från den europeiska mediekompetensveckan 2022.

Under hela veckan delade företrädare för olika institutioner (statliga, icke-statliga, vetenskapliga, medierelaterade och privata) sina perspektiv på mediekompetens och dess betydelse i samhället genom en rad föreläsningar och workshoppar. Det virtuella kickoff-evenemanget hölls den 25 oktober 2022.

Dokument

Report on the European Media Literacy Week 2022
Hämta