Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Publikace

Zpráva o Evropském týdnu mediální gramotnosti 2022

Komise zveřejnila zprávu Evropského týdne mediální gramotnosti 2022.

Během týdne se zástupci různých institucí (vládního, nevládního, vědeckého, mediálního a soukromého sektoru) podělili o své názory na mediální gramotnost a její význam ve společnosti prostřednictvím řady přednášek a seminářů. Virtuální zahajovací akce se konala dne 25. října 2022.

Ke stažení

Report on the European Media Literacy Week 2022
Stáhnout