Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call document | Pubblikazzjoni

Programm ta’ ħidma pluriennali tal-Programm Ewropa Diġitali għall-2023–2024

Iż-żewġ dokumenti jistabbilixxu l-Programm ta’ Ħidma għal parti mill-azzjonijiet li għandhom jiġu implimentati fl-2023–2024 taħt il-Programm Ewropa Diġitali.

Id-dokument ewlieni jistabbilixxi l-Grupp ta’ Ħidma għal parti mill-oqsma previsti skont ir-Regolament (UE) 2021/694 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ir-Regolament dwar il-Programm Ewropa Diġitali) li għandu jiġi implimentat fl-2023 u fl-2024. 


It-tieni dokument jistabbilixxi l-Grupp ta’ Ħidma dwar iċ-Ċibersigurtà għal parti mill-azzjonijiet li għandhom jiġu implimentati fl-2023 u fl-2024 taħt l-Objettiv Speċifiku 3: Iċ-ċibersigurtà u l-Fiduċja tal-Programm Ewropa Diġitali. 

Programmi ta’ ħidma
separati jkopru l-Computing ta’ Prestazzjoni Għolja ġestit mill-Impriża Konġunta EuroHPC (.pdf) u l-Hubs Ewropej tal-Innovazzjoni Diġitali (.pdf).

Downloads

1. Digital Europe Programme's multiannual work programme for 2023 - 2024 - Main
Iddawnlowdja 
2. Digital Europe Programme's multiannual work programme for 2023 - 2024 - Cybersecurity
Iddawnlowdja