Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Finanzjament

Għażliet tat-Tfittxija

Riżultati tat-Tfittxija (603)

Highlight


CALL FOR TENDERS |
Sett ta’ ferroviji li jadatta awtomatikament għal binarji b’wisgħat li jvarjaw

L-ADIF, il-kumpanija ferrovjarja nazzjonali Spanjola, tistieden lill-fornituri interessati jissottomettu offerti għall-akkwist prekummerċjali l-ġdid tagħhom li għandu l-għan li jiżviluppa u jittestja settijiet ta’ ferroviji innovattivi li jistgħu jadattaw awtomatikament għall-binarji ferrovjarji b’wisa’ differenti.

CALL FOR PROPOSALS |
Rappreżentazzjoni tal-midja u inklużjoni għar-refuġjati u l-migranti

Il-preżentazzjoni (mill-ġdid) tal-media u l-viżibbiltà ta’ gruppi vulnerabbli bħall-migranti u r-refuġjati għadhom marġinali fil-media soċjali ewlenija madwar l-Ewropa u b’kunsiderazzjoni speċjali tas-sitwazzjoni tal-Ukrajna. L-objettiv jibqa’ li jiġu identifikati modi kif tiġi promossa media soċjali inklużiva fl-Ewropa, u li dawn il-gruppi jiġu megħjuna joħolqu n-narrattivi tagħhom stess dwar il-post u r-rwol tar-refuġjati u l-migranti fis-soċjetajiet u l-komunitajiet Ewropej.