Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Finanzjament

Għażliet tat-Tfittxija

Riżultati tat-Tfittxija (646)


CALL FOR PROPOSALS |
Citizen facing European TV and Video News Portal

This Call for Proposals seeks relevant ideas for AI-based services that leverage the richness of data in the media sector to revolutionise how content is created and consumed, allowing to create new revenue streams for the sector.

CALL FOR PROPOSALS |
Sejħa għal proposti — Ħiliet diġitali avvanzati u analiżi

L-UE qed tniedi sejħa għal proposti fil-qasam tal-Ħiliet u l-Analiżi Diġitali Avvanzati taħt il-Programm Ewropa Diġitali. Informazzjoni u proċeduri dwar kif tapplika huma fuq il-portal tal-Opportunitajiet ta’ Finanzjament u ta’ Offerti.

CALL FOR PROPOSALS |
Sħubijiet tal-Ġurnaliżmu — kollaborazzjonijiet (2023)

L-UE tappella għal proposti transfruntiera u kollaborattivi bejn l-organizzazzjonijiet tal-media tal-aħbarijiet li jiffukaw fuq mudelli ta’ negozju innovattivi u/jew proġetti ġurnalistiċi madwar l-Ewropa.

CALL FOR PROPOSALS |
Sħubijiet tal-Ġurnaliżmu — pluraliżmu (2023)

L-UE tappella lill-organizzazzjonijiet/intermedjarji biex jistabbilixxu skemi ta’ finanzjament iddedikati f’oqsma tal-media tal-aħbarijiet ta’ rilevanza speċjali għad-demokrazija (bħall-media lokali/reġjonali, il-ġurnaliżmu indipendenti u investigattiv, u l-aħbarijiet ta’ interess pubbliku).

CALL FOR PROPOSALS |
Sejħa għal proġetti transfruntiera ta’ Litteriżmu Medjatiku

F’xenarju tal-media diġitali li qed jevolvi b’mod rapidu, il-Kummissjoni Ewropea tkompli tinvesti f’soluzzjonijiet innovattivi biex ittejjeb il-ħiliet tal-litteriżmu medjatiku taċ-ċittadini Ewropej kollha, tappoġġa kooperazzjoni transfruntiera effettiva, u tillimita l-impatt detrimentali tad-diżinformazzjoni. Din is-sejħa għal proposti tnediet taħt il-fergħa transsettorjali tal-Programm Ewropa Kreattiva.