Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Librerija

Għażliet tat-Tfittxija

Riżultati tat-Tfittxija (3209)


POLICY AND LEGISLATION |
Linji Gwida dwar il-Litteriżmu fil-Media

Dan id-dokument jaġixxi bħala sett ta’ linji gwida għall-Istati Membri biex jirrapportaw dwar, u jikkondividu l-aħjar prattiki fil-litteriżmu medjatiku.

REPORT / STUDY |
Valur ekonomiku tal-flussi tad-data

L-istudju jipprovdi metodu innovattiv biex jiġu stmati l-volum u l-valuri ekonomiċi tad-data tal-intrapriżi li tgħaddi lejn infrastrutturi cloud u edge madwar l-Ewropa.