Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Dikjarazzjoni ta’ aċċessibbiltà

Din id-dikjarazzjoni tapplika għall-kontenut ippubblikat fuq is-sit web “Strateġija Diġitali” taħt l-url digital-strategy.ec.europa.eu.

  tastiera bl-ikona għall-aċċessibbiltà

© GOCMEN - iStock Getty Images Plus

Dan ma japplikax għal kontenut jew siti web oħra ppubblikati fid-dominju jew fis-subdominji europa.eu. Dawn is-siti web u l-kontenut tagħhom se jkollhom id-dikjarazzjoni ta’ aċċessibbiltà speċifika tagħhom stess.

Dan is-sit web huwa ġestit mid-Direttorat Ġenerali għan-Netwerks tal-Komunikazzjonijiet, il-Kontenut u t-Teknoloġija tal-Kummissjoni Ewropea. Huwa mfassal biex jintuża minn kemm jista’ jkun nies, inklużi persuni b’diżabilità.

Għandek tkun tista’:

 • Ibbrawżja s-sit web u jaqra jew iniżżel il-kontenut tiegħu fil-format ta’ HTML jew dokumenti bħal PDFs u dokumenti tal-MS Office;
 • tara l-immaġnijiet, tara u tisma’ l-vidjows;
 • jimmanipulaw mapep interattivi;
 • Abbona għal bullettini jew notifiki tematiċi;
 • jaqsmu l-kontenut tas-sit web fuq in-netwerks soċjali jew permezz tal-posta elettronika;
 • aċċess għall-kontijiet tematiċi tan-netwerks soċjali;
 • ikkuntattja lill-Kummissjoni għal kwalunkwe tip ta’ inkjesta.

Dan is-sit web huwa mfassal biex jikkonforma mal- istandard tekniku għas-siti web u l-apps mobbli, EN 301 549 v2.1.2 (.pdf). Dan isegwi mill-qrib il-livell “AA” tal- verżjoni 2.1 tal-Linji Gwida dwar l-Aċċessibbiltà tal-Kontenut tal-Web (WCAG).

Status ta’ konformità

Dan is-sit web huwa parzjalment konformi mal-Linji Gwida dwar l-Aċċessibbiltà tal-Kontenut tal-Web (WCAG) 2.1, livell ta’ konformità “AA”. Ara “Kontenut mhux aċċessibbli” għal aktar dettalji.

Il-websajt ġiet ittestjata l-aħħar fuq 29/04/2022.

Tħejjija ta’ din id-dikjarazzjoni

Din id-dikjarazzjoni tħejjiet minn parti terza taċ-ċertifikazzjoni (ara l-Artikolu 3(1) tad- Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1523).

Ir-rieżami li jmiss huwa skedat għal Ġunju 2023.

Reazzjonijiet ta’ informazzjoni

Aħna nilqgħu l-feedback tiegħek dwar l-aċċessibbiltà tas-sit web tal-Istrateġija Diġitali. Jekk jogħġbok għarrafna jekk tiltaqa’ ma’ ostakli għall-aċċessibbiltà:

Nippruvaw nirrispondu għall-feedback fi żmien 15-il jum tan-negozju.

Kompatibbiltà mal-brawżers u t-teknoloġija assistiva

Is-sit web tal-“Istrateġija Diġitali” huwa mfassal biex ikun kompatibbli mat-teknoloġiji ta’ assistenza standard.

Speċifikazzjonijiet tekniċi

L-aċċessibbiltà tas-sit web tal-“Istrateġija Diġitali” tiddependi fuq it-teknoloġiji li ġejjin biex taħdem bil-kombinazzjoni partikolari ta’ web browser u kwalunkwe teknoloġija ta’ assistenza jew plugins installati fuq il-kompjuter tiegħek:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript

Kontenut mhux aċċessibbli

Minkejja l-aħjar sforzi tagħna biex niżguraw l-aċċessibbiltà tas-sit web tal-‘Istrateġija Diġitali’, aħna konxji ta’ xi limitazzjonijiet, li qed naħdmu biex nirranġaw.

Hawn taħt hawn deskrizzjoni tal-limitazzjonijiet magħrufa u s-soluzzjonijiet potenzjali. Jekk jogħġbok ikkuntattjana jekk tiltaqa’ ma’ kwistjoni li mhix elenkata hawn taħt.

Limitazzjonijiet magħrufa għas-sit web tal-“Istrateġija Diġitali”:

 1. Il-mapep interattivi mhumiex aċċessibbli għall-qarrejja tal-iskrin u għall-utenti tat-tastiera, u lanqas ma hija pprovduta alternattiva ta’ test; Jista’ jkun li ma jkunux ta’ kuntrast suffiċjenti jew ikollhom imġiba ħażina meta jkunu qed jiżżumjaw (overlapping) u jista’ jkun fihom nassa tat-tastiera;
 2. Xi kontenut awdjoviżiv jista’ ma jiġix ottimizzat, b’mod partikolari:
  • Xi immaġnijiet jistgħu jitilfu deskrizzjoni sinifikanti, bil-maqlub immaġini purament dekorattivi jistgħu jsiru viżibbli għall-qarrejja tal-iskrin; it-titli li jintroduċu l-vidjows jistgħu ma jkunux dejjem sinifikanti wkoll;
  • Xi stampi jista’ jkollhom nuqqas ta’ kuntrast suffiċjenti;
  • Xi vidjos irreġistrati minn qabel jista’ jkun fihom informazzjoni testwali akkumpanjata minn soundtrack mużikali biss, mingħajr ebda rakkont jew traskrizzjoni ta’ test li takkumpanjah;
 3. Xi fajls PDF jista’ jkun fihom tikketti żbaljati u użu ħażin tal-intestaturi;
 4. F’xi każijiet, l-indikatur tal-fokus ta’ rabta jista’ jkun b’kuntrast insuffiċjenti;
 5. F’xi każijiet, in-navigazzjoni bit-tastiera biex tagħżel il-filtri tista’ ma taħdimx sew, tista’ tikkonfliġġi mal-kmand tal-qarrejja tal-iskrin u tista’ tippreżenta informazzjoni li toħloq konfużjoni;
 6. Mhux it-tikketti kollha tal-kmandi għall-qarrejja tal-iskrin ġew tradotti; il-bdil fost il-lingwi tas-sit web bl-użu tal-qarrejja tal-iskrin jista’ joħloq konfużjoni;
 7. Meta jużaw il-menu tas-sit web fuq apparat mobbli, l-utenti li jiddependu fuq teknoloġiji ta’ assistenza jistgħu jinnutaw diskrepanzi meta jużaw it-tastiera u meta jużaw il-qarrej tal-iskrin.

Kontenut Relatat

Aċċessibbiltà għall-web

Aċċessibbiltà għall-web

X’inhi l-aċċessibbiltà għall-internet? L-aċċessibbiltà għall-internet tippermetti lil kulħadd...