Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Konsultazzjonijiet

Għażliet tat-Tfittxija

Riżultati tat-Tfittxija (160)


CONSULTATION |
L-att dwar is-Servizzi Diġitali — it-twettiq ta’ awditi indipendenti

L-għan ta’ dan ir-regolament delegat huwa li jistabbilixxi r-regoli meħtieġa għall-proċeduri, il-metodoloġija u l-mudelli użati għall-awditi ta’ pjattaformi online kbar ħafna u magni tat-tiftix kbar ħafna kif meħtieġ skont l-Att dwar is-Servizzi Diġitali (DSA).

CONSULTATION |
Regolament Delegat dwar l-aċċess għad-data previst fl-Att dwar is-Servizzi Diġitali

Il-qafas il-ġdid għall-aċċess tar-riċerkaturi verifikati għad-data minn pjattaformi online kbar ħafna u magni tat-tiftix kbar ħafna huwa miżura ewlenija tal-Att dwar is-Servizzi Diġitali, biex jiżdiedu t-trasparenza u r-responsabbiltà tal-pjattaformi. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati biex tispeċifika aktar il-kundizzjonijiet li skonthom jenħtieġ li sseħħ il-kondiviżjoni tad-data u, il-finijiet li għalihom tista’ tintuża d-data u l-proċeduri rilevanti, filwaqt li tqis id-drittijiet u l-interessi tal-atturi involuti u, jekk ikun meħtieġ, il-mekkaniżmi konsultattivi indipendenti.

CONSULTATION |
Sejħa għal evidenza: Dinjiet virtwali (metaversi)

Il-Kummissjoni Ewropea se tiżviluppa viżjoni għal dinjiet virtwali emerġenti (eż. metaversi), ibbażata fuq ir-rispett għad-drittijiet diġitali u l-liġijiet u l-valuri tal-UE. Il-kontribut tiegħek se jitqies hekk kif niżviluppaw u nirfinaw din l-inizjattiva.

CONSULTATION |
Konsultazzjoni pubblika dwar l-implimentazzjoni tal-Att dwar is-Swieq Diġitali

L-abbozz ta’ regolament ta’ implimentazzjoni issa disponibbli għall-feedback pubbliku jagħti dettalji dwar l-aspetti proċedurali relatati mal-infurzar tad-DMA, bħad-dritt tal-partijiet li jinstemgħu u li jaċċessaw il-fajl, kif ukoll l-elementi inklużi fil-formoli ta’ notifika, fost l-oħrajn.