Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Konsultazzjonijiet

Għażliet tat-Tfittxija

Riżultati tat-Tfittxija (154)


CONSULTATION |
Konsultazzjoni pubblika dwar l-implimentazzjoni tal-Att dwar is-Swieq Diġitali

L-abbozz ta’ regolament ta’ implimentazzjoni issa disponibbli għall-feedback pubbliku jagħti dettalji dwar l-aspetti proċedurali relatati mal-infurzar tad-DMA, bħad-dritt tal-partijiet li jinstemgħu u li jaċċessaw il-fajl, kif ukoll l-elementi inklużi fil-formoli ta’ notifika, fost l-oħrajn.

CONSULTATION |
Att dwar ir-Reżiljenza Ċibernetika

Il-prodotti u s-servizzi tat-teknoloġija tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni (ICT) joħolqu opportunitajiet għall-ekonomiji u s-soċjetajiet tal-UE, flimkien ma’ sfidi ġodda. Meta kollox ikun konness, inċident taċ-ċibersigurtà jista’ jaffettwa ekosistema sħiħa u jfixkel l-attivitajiet ekonomiċi jew soċjali.

CONSULTATION |
Responsabbiltà ċivili — adattament tar-regoli dwar ir-responsabbiltà għall-era diġitali u għall-intelliġenza artifiċjali

Din il-konsultazzjoni pubblika għandha l-għan li: tikkonferma r-rilevanza tal-kwistjonijiet identifikati mill-evalwazzjoni tal-2018 tad-Direttiva dwar ir-Responsabbiltà għall-Prodotti (eż. kif tiġi applikata d-Direttiva għall-prodotti fl-ekonomija diġitali u ċirkolari), u tiġbor informazzjoni u fehmiet dwar kif tista’ tittejjeb id-Direttiva (Taqsima I); tiġbor informazzjoni dwar il-ħtieġa u l-modi possibbli ta’ kif jiġu indirizzati kwistjonijiet relatati speċifikament mal-ħsara kkawżata mis-sistemi ta’ Intelliġenza Artifiċjali, u dan jikkonċerna kemm id-Direttiva dwar ir-Responsabbiltà għall